Sociale huisvesting… Verplichting Nederlands te leren

Bart De Wever en Mark Demesmaeker zijn tevreden dat het nieuwe sociale huurbesluit het N-VA-partijstandpunt inzake verplichte kennis van het Nederlands zal bevatten. Zo kan het besluit een actief instrument worden om de verfransing in de Rand tegen te gaan. Dat voortaan enkel diploma's uitgereikt door instellingen waar het Nederlands de voertaal is, als bewijs van taalkennis in aanmerking komen, is een goede zaak. Hierdoor ontsnappen Franstaligen die in de Rand komen wonen niet langer aan de verplichting om Nederlands te leren indien ze beroep willen doen op sociale huisvesting.

Tegelijkertijd en met evenveel nadruk wijst de N-VA op het belang van een goede kennis van het Nederlands als basisvoorwaarde om tot een gezonde samenleving te komen. Taalkennis leidt tot meer communicatie met meer mensen en draagt zo bij tot de integratie in de wijk en de maatschappij. Een goede kennis van het Nederlands is niet enkel een sociale hefboom, maar ook het instrument bij uitstek om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt. Aannemen dat iemand die reeds werk heeft ook automatisch voldoende Nederlands kent, zou een vergissing zijn. De realiteit toont immers aan dat dit vaak niet het geval is. Daarom is het ook zo belangrijk dat kandidaat-huurders die reeds een arbeidscontract hebben ook onder de verplichting vallen.

Met het goedkeuren van dit besluit is een nieuwe stap gezet om het Nederlandstalig karakter van de Rand te versterken. Dat dit besluit tegelijkertijd een sociale hefboom is tot integratie van Nederlandsonkundigen in de Vlaamse samenleving, maakt een stipte en strikte naleving en uitvoering nog belangrijker. De N-VA zal dit dossier dan ook in de toekomst van zeer nabij blijven opvolgen zeggen Mark Demesmaeker en Bart De Wever.

LAAT EEN REACTIE ACHTER