zelfstandigen met pensioen vanaf 63 jaar

UNIZO wil verdere afschaffing van discriminaties in zelfstandigenpensioen

UNIZO reageert positief op het akkoord in de parlementaire commissie economie over de pensioenuitkering van zelfstandigen. In het akkoord staat dat zelfstandigen die in de toekomst op hun 63ste of 64ste met vervroegd pensoen gaan, niet langer gestraft zullen worden door een vermindering op hun al lage pensioenuitkering. De overeenkomst kwam er na een voorstel van minister van middenstand Laruelle. Dergelijke “straf” of mindering is al vele jaren geleden afgeschaft voor de werknemers. UNIZO heeft zich altijd verzet tegen deze discriminatie. De ondernemersorganisatie blijft ijveren voor onder meer een verdere gelijkschakeling van de pensioenen. Ondanks de al eerder doorgevoerde verhogingen van het minimum zelfstandigenpensioen, blijft er, volgens UNIZO, nog altijd een onterecht verschil met de loontrekkenden.

Concreet: Na een volledige loopbaan van 45 jaar blijft de kloof nog 22,64 euro per maand voor een gezinspensioen, 60,41 euro voor een pensioen van alleenstaande en 43, 31 euro voor een overlevingspensioen. “Er is nog steeds nood aan een verdere gelijkschakeling,” besluit UNIZO.

LAAT EEN REACTIE ACHTER