Word een Sperma superman

Door een tekort aan zaaddonoren is het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) van het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel (AZ-VUB) gestart met een nieuwe campagne om mannen tussen de 18 en 42 jaar ertoe te bewegen spermadonor te worden. Deze campagne richt zich in de eerste plaats tot mannen die werken, wonen of studeren in de buurt van het AZ-VUB en Brusselse hogescholen, bij het personeel van het Academisch Ziekenhuis van de VUB en bij mannen die een sterilisatie-ingreep zullen ondergaan. Voor de donatie hoeven ze geen behandeling te ondergaan; het enige wat van hen verwacht wordt is dat ze drie tot vijf dagen geen zaadlozing hebben, en dat ze zich verplaatsen om het spermastaaltje te produceren of af te leveren.

Zonder dat het een evidentie zou zijn, vormt de rekrutering dan ook geen onoverkomelijk probleem. Bovendien is het aantal keren dat een donor kan schenken in principe onbeperkt. Alleen als het sperma van één donor in de loop der tijd heeft geleid tot de geboorte van tien kinderen, kan hij niet verder als donor optreden.

Tal van kinderloze paren hebben in het verleden een beroep gedaan op het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) om hun kinderwens te vervullen. In een aantal gevallen is die kinderloosheid het gevolg van slecht zaad van de man. Een probleem dat vrij eenvoudig opgelost kan worden met zaad van spermadonoren.

Zijn er risico's aan verbonden? Het antwoord hierop is een kort en krachtig: neen. Noch je gezondheid in het algemeen, noch je eigen Vruchtbaarheid worden negatief beïnvloed als je sperma doneert. We zouden zelfs durven zeggen: eerder het tegendeel. Je wordt immers geregeld onderzocht, waardoor eventuele problemen snel worden gedetecteerd.

Ook emotioneel hoef je niets te vrezen. Spermadonatie is anoniem: de ontvangers kennen de donor niet, en omgekeerd. Tot slot: er worden maar een beperkt aantal kinderen per donor verwekt, er is dus geen risico op consanguiniteit van je eigen kinderen.

Dus allen daarheen http://www.azvub.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here