Geen participatie zonder ondersteuning

Vlaamse volksvertegenwoordigers Marleen Vanderpoorten en Gilbert Van Baelen zijn uiterst verbaasd dat het steunpunt leerlingenparticipatie niet langer subsidies zal ontvangen van het ministerie van onderwijs en zo op 31 december van dit jaar de deuren zal moeten sluiten. Het steunpunt leerlingenparticipatie werkt al enkele jaren aan een verbetering en verdieping van leerlingenparticipatie in de Vlaamse scholen. Het participatiedecreet dat in het Vlaamse parlement gestemd werd, voorzag dat de expertise en ervaring van dit steunpunt in een groter geheel zou worden opgenomen zodat naast de leerlingenraden ook participatieorganen waar ouders en leerkrachten in participeren zouden kunnen ondersteund worden. Vlaams minister Vandenbroucke zou dit expertisecentrum pas tegen het schooljaar 2006 – 2007 willen opstarten, maar wil in tussentijd niet langer het steunpunt subsidiëren.

Voor de VLD kan participatie niet vrijblijvend zijn. Het volstaat niet om participatieorganen in een decreet in te schrijven. Leerlingen, ouders én leerkrachten moeten hierin ook ondersteund worden. Het expertisecentrum dat daarvoor in het participatiedecreet was ingeschreven, moet daarvoor zorgen.

Het is onbegrijpelijk dat hier nu twee jaar een vacuüm zou ontstaan. Minister Vandenbroucke verklaarde reeds meerdere malen in het parlement en de pers dat hij participatie heel belangrijk vindt. "Hoe valt het ene met het andere te rijmen?" vragen Marleen Vanderpoorten en Gilbert Van Baelen zich af. "Ofwel start het expertisecentrum participatie in het onderwijs nog dit schooljaar zoals in het participatiedecreet voorzien, ofwel wordt de werking van het huidige steunpunt leerlingenparticipatie gegarandeerd tot de start van het expertisecentrum", is de stelling die Marleen Vanderpoorten en Gilbert Van Baelen namens de VLD zullen verdedigen. "We kunnen de klok in Vlaanderen niet terugdraaien.

Zeker niet nu onze maatschappij meer dan ooit nood heeft aan participatieve scholen waarin verantwoordelijkheid en betrokkenheid hand in hand gaan" gaan ze verder. Gilbert Van Baelen zal hierover minister Vandenbroucke ondervragen in het Vlaamse parlement.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here