N-VA roept op tot controle van elektriciteit en gas

Dat door de uitverkoop van Electrabel aan Suez onze elektriciteitsproductie -toch een hoeksteen van onze economie- quasi volledig in Franse handen terechtkomt, is voor Verhofstadt & Co blijkbaar geen probleem. De zgn. waarborgen die Verhofstadt van Suez-topman Mestrallet heeft gekregen, stellen immers niets voor: ze zijn vaag en verbinden Suez in feite tot niets. Op geen enkele wijze kan worden belet dat Suez activiteits-, kennis- en beslissingcentra, en de daarbij horende werkgelegenheid, in België afbouwt. Niets staat Suez in de weg om het zeer performante Electrabel verder leeg te melken.

De N-VA herhaalt daarom met klem haar pleidooi om het monopolie van Electrabel open te breken. Het veilen van een deel van de productiecapaciteit van Electrabel kan daar een middel toe zijn en stuit blijkbaar nergens meer op politieke tegenstand. Wat belet de regering-Verhofstadt II om Electrabel daartoe te verplichten? Pas wanneer er andere spelers op de markt komen, zullen de tarieven effectief dalen. De jongste jaren hebben aangetoond dat de voortijdige liberalisering van de elektriciteitsmarkt een versterkt monopolie in de hand heeft gewerkt, waardoor de prijzen zijn gestegen in plaats van gedaald!

Bod te laag, geen participatie in Suez

Suez biedt voor één Electrabel-aandeel 322 euro in contanten en 4 Suez-aandelen. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat dit bod te laag is. Daarom eist de N-VA een onafhankelijke waardebepaling van het bod. In de huidige omstandigheden geeft de N-VA de Vlaamse gemeenten en intercommunales de raad niet in te gaan op het bod van Suez. Zij kunnen pas een weloverwogen keuze maken wanneer zij beschikken over volledige informatie én garanties hebben i.v.m. een correcte (her)waardering van het bod.

Als het dan toch tot een verkoop van de Electrabel-aandelen zou komen, verzet de N-VA zich tegen het verwerven van een participatie van de Vlaamse gemeenten in Suez. De N-VA ziet niet hoe de openbare sector met een belang van nauwelijks 10 % enige impact zou kunnen hebben op het beleid van Suez.

Vlaanderen moet controle over distributie en transport verwerven

In plaats van te streven naar een vrijwel nutteloos aandeel in Suez, lanceert de N-VA een eigen, origineel voorstel; het verwerven van de controle over de elektriciteits- en gasdistributie. Dit kan gerealiseerd worden door het uitkopen van Electrabel uit de intercommunales die de distributie beheren. Krachtens de besluiten van de Vlaamse regering en volgens het decreet intergemeentelijke samenwerking, moet het aandeel van privé-partners in de gas- en elektriciteitsdistributie worden afgebouwd om tegen 2018 volledig te zijn herleid tot nul.

Dit zal de gemeenten handenvol geld kosten, geld dat ze nu niet bezitten. De verkoop van hun Electrabel aandelen tegen een correcte prijs, kan hen de nodige financiële middelen bezorgen. De N-VA vindt het verwerven van de controle over de distributie van gas en elektriciteit zinvoller dan het geld haastig en kwistig te spenderen om de kiezer gunstig te stemmen tegen de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006.

De paarse regering levert onze elektriciteitsproductie vrijwel volledig uit aan het buitenland. Wil Vlaanderen nog een stuk van de elektriciteitssector verankeren, dan moet het zich dringend toespitsen op het verwerven van een grotere greep op de distributie en het netbeheer.

Bron: Jan Peumans – Burgemeester en Vlaams parlementslid N-VA, Bart De Wever – Voorzitter en Vlaams parlementslid N-VA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here