Sector gezondheidszorg: komt er een vervolg op de nationale staking

Sinds 21 oktober – de datum van de staking en de acties in de ziekenhuizen, rustoorden enz. (federale sectoren van de gezondheidszorg) – zijn een aantal werkgroepen samengekomen, ofwel bij Minister Demotte ofwel bij Minister Van den Bossche. Op maandag 8 november moest een synthesevergadering plaatsvinden op het kabinet van Minister Demotte. De bedoeling was om een gemeenschappelijke nota op te stellen die de standpunten van de kabinetten en de vakorganisaties zou bevatten. Op basis van deze nota moesten de twee betrokken ministers de regering vragen hun onderhandelingsmandaat uit te breiden en te bevestigen.

Maar daar kwam niets van: de synthesevergadering werd eenzijdig uitgesteld tot 17 november.

De BBTK, die zijn federaal comité samenbracht op maandagnamiddag jl., heeft de toestand geëvalueerd en zijn standpunt bepaald ten opzichte van een situatie die steeds kafkaiaanser wordt.

De BBTK zal deelnemen aan een ultieme vergadering op 17 november e.k. om de nota die de standpunten van alle partijen bevat, af te ronden. Na deze vergadering zouden de ministers Demotte en Van den Bossche verslag kunnen uitbrengen bij de regering om een nieuw mandaat voor onderhandeling met de vakorganisaties te verkrijgen, niet enkel over
de ontwikkeling van de tewerkstelling en de vorming, maar ook over andere punten van de eisenbundel, en in het bijzonder de verhoging van de koopkracht.

Volgens ons zou dit punt op de agenda van de regeringsvergadering van 19 november moeten staan.

Intussen zal de BBTK zijn gewestelijke sectorale comités samenbrengen en de toestand op 23 november een allerlaatste keer evalueren op federaal vlak. Als dit mislukt, verklaart de BBTK zich samen met de Algemene Centrale bereid om in de eerste helft van december nieuwe acties te organiseren met het volledig gemeenschappelijk vakbondsfront.

Wij willen vóór Kerstmis een akkoord bereiken.
Ter herinnering: de syndicale eisenbundel werd al op 8 december 2003 ingediend. Bron: SETCa-BBTK

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here