Voedselveiligheid "Bederf je zomer niet

FAVV: Zomercampagne 2005 voedselveiligheid "Bederf je zomer niet !" Het mooie weer van de voorbije dagen brengt er het Voedselagentschap toe een aantal elementaire hygiëneregels in herinnering te brengen die de risico's moeten verminderen bij het bereiden en het bewaren van voedingsmiddelen.

De meest elementaire regel is wellicht: "Warm blijft warm en koud blijft koud" en dit ongeacht of je aan het winkelen bent, tijdens de bewaring of bereiding of wanneer je voedingsmiddelen meeneemt naar je vakantie bestemming. Let tijdens je aankopen op de deugdelijkheid van producten én verpakking, gebruik aangepaste boodschapzakken voor
gekoelde of diepgevroren waren. Vermijd in ieder stadium elk contact tussen rauwe voedingswaren en gekookte en klaargemaakte gerechten.

Deze tips zijn een kleine greep uit de verschillende brochures die je op de website van het Agentschap kunt inkijken en bestellen: www.favv.be .

Het Voedselagentschap geeft in 2005 een vervolg aan de "Bederf je zomer niet !"-campagne van vorig jaar. Ook nu wordt gemikt zowel op de bedrijfswereld als op de consument. Het wordt een mix van kleinere doelgerichte acties en van campagnes gevoerd via de massamedia.

Voor de consument

Het blauw mannetje dat vorig jaar in vier verschillende TV-spots wees op een aantal gevaren gebonden aan de zomerse temperaturen geeft opnieuw concrete tips die de consument helpen bij het veilig bewaren en bereiden van voedsel. België is een stripland en hoe kon men beter het Ohlala-figuurtje aan bod laten komen dan in een stripverhaal?

Tijdens de laatste week van juni en de eerste week van juli worden in populaire magazines voor het brede publiek twee advertenties gepubliceerd die in stripstijl de boodschap van onze TV-spots van vorig jaar, in herinnering brengen (zie bijlage, hoge resolutieversie
beschikbaar op website).

Maar naast het brede publiek zoekt het Voedselagentschap ook zeer specifieke doelgroepen op. Met de "bederf je zomerkamp niet"-brochure richt het zich naar de talrijke jeugdverenigingen die binnenkort richting avontuur trekken. Dankzij enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen, tijdens de voorbereiding en tijdens het kamp zelf kan veel narigheid voorkomen worden. In samenwerking met de koepelorganisaties zal deze brochure zijn weg vinden naar de vele afdelingen. Vanzelfsprekend kan iedereen ook deze brochure via de website van het Voedselagentschap inkijken en bestellen.

Voor de bedrijfswereld

Ook hier diversifieert en differentieert het Voedselagentschap zijn boodschap. Tijdens de maanden mei-juni wordt in verschillende landbouwvakbladen een advertentie opgenomen die de landbouwer of veehouder er op wijst dat het Voedselagentschap meer is dan een louter controleorganisme en veel belang hecht aan zijn informatieve taak. De advertentie biedt de mogelijkheid drie brochures, specifiek gericht naar de landbouwgemeenschap, gratis te bestellen. Deze 3 brochures die zowel de professionele landbouwer als de "hobbyboer" interesseren zijn:

· Goede landbouwpraktijken;
· Gedragscode van de inspecteur en de controleur;
· Geneesmiddelen op het landbouwbedrijf;

Wie de brochures wenst te bestellen kan terecht op onze website of het specifiek gratis nr voor deze actie:0800 88 220. De advertentie bevat eveneens een uitknipbare bon die dezelfde mogelijkheden biedt.

Maar ook aan de kleinere bedrijven, voedings- of horecazaken, valt heel wat te vertellen. De nieuwe regelgeving omtrent de veralgemeende invoering van de autocontrole en traceerbaarheid riep heel wat vragen op bij de ondernemers. Zeker wanneer het kleinere bedrijfjes betreft die vaak in familiale sfeer worden uitgebaat of op een beperkt aantal personeelsleden beroep doen. Een folder zal de versoepelingen toelichten die door het Voedselagentschap worden uitgewerkt en die de kleinere bedrijven moeten toelaten de nieuwe verplichtingen op een vereenvoudigde manier in de praktijk om te zetten zonder enige toeging te doen op het vlak van de voedselveiligheid. Een radio-spot campagne zal in het najaar deze folder ruimere bekendheid geven.

Tijdens de zomermaanden zelf zal het Voedselagentschap opnieuw jongeren op pad sturen die zowel seizoensgebonden horeca- en voedingszaken als consumenten informeren. Zij overhandigen in deze zaken een display met folders gericht naar de consumenten met nuttige
tips die toelaten zelf in te staan voor een veilige voeding. Tegelijkertijd krijgt de uitbater eveneens een folder met de gegevens van zijn Provinciale Controle-eenheid van het FAVV en wordt hij aangespoord om deel te nemen aan opleidingsinitiatieven omtrent de hygiënereglementering. Tussen het bezoek aan twee voedingszaken door krijgen de voorbijgangers door de jobstudenten kaartjes aangereikt waarop de tips voor een veilige voeding kort staan samengevat.

Net zoals in 2004 organiseert het Voedselagentschap een hygiëne-campagne voor festivals en evenementen in de periode van 1 juni 2005 t.e.m. 30 september 2005. De hygiëne op festivals en evenementen laat immers zeer vaak te wensen over en de wettelijke bewaartemperaturen van de levensmiddelen worden meestal evenmin gerespecteerd. Horeca, gelegen in toeristische trekpleisters , verdient tijdens de zomer eveneens extra aandacht.

Tot slot zal het Voedselagentschap inspelen op de "Dag van de klant", een initiatief dat doorgaat op zaterdag 24 september. Het FAVV komt ruim aan bod in de Dag van de klant magazine die uitgegeven wordt door de vereniging van Zelfstandige Voedingsdetailhandel, aangesloten bij Dag-organisator Unizo. Deze actie laat het Voedselagentschap toe beide doelgroepen tegelijkertijd te bereiken: zowel de consument als de bedrijfswereld.

www.favv.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here