Discussie over het straatverbod in Antwerpen

De jongste dagen barstte in Antwerpen reeds de discussie over de invoering van een straatverbod los. De Antwerpse meerderheid is verdeeld over de door de burgemeester voorgestelde maatregel. Mensen die herhaaldelijk overlast plegen op eenzelfde plaats zou een straat- of pleinverbod opgelegd kunnen krijgen door de burgemeester.

De vraag is natuurlijk hoe men die overlast gaat beschrijven. Gaat men objectief beoordelen want wat is overlast – sterk voor interpretatie vatbaar. Een veel te vage omschrijving laat alle kansen op ontsporing open. Men wil het toepassen voor verslaafde prostituees die tippelen, maar het kan ook voor bedelaars, rondhangende jongeren of andere groepen die snel geviseerd worden.

Alleszins dreigen kwetsbare groepen het slachtoffer te worden een slechte formulering van het straatverbod. Het einde is nog niet in zicht.

In Antwerpen staat de invoering van een straatverbod op de agenda van de gemeenteraad van 17 mei 2005 maar sommigen stellen zich de vraag of Antwerpen niet terug naar het oorlogsverleden gaat met de invoering van de avondsklok maar nu wel voor individuele personen. Ook is er onvoldoende wettelijke basis om zo'n straatverbod in te voeren, straatverbod is geen administratieve sanctie en is in strijd met de principes van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Antwerpen lijkt hier even de repressieve trappers kwijt. Van wie is men eigenlijk zo bang, schrijft www.geenstraatverbod.be

Wat denkt jij van het toekomstig straatverbod in Antwerpen?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here