Koerden stoppen met hongerstaking

SPIRIT vraagt dat de verschillende instanties die de dossiers onderzoeken zorgvuldiger omspringen met asielaanvragen van Koerdische politieke vluchtelingen uit Turkije. Uit cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) blijkt dat de Belgische asielprocedure nagenoeg geen Koerden erkent als politiek vluchteling. Dat werd gisteren nog door kamerlid Walter Muls bij de minister in de commissie Binnenlandse zaken aangekaart.

Beide parlementsleden vragen dat de federale regering en de Europese Unie, met het oog op de start van de toetredingsgesprekken met Turkije, de druk op het land verhoogt. Zolang de mensenrechten in Turkije geschonden worden kan van EU-lidmaatschap geen sprake zijn. Door de hongerstakers te ontmoeten, kan minister Dewael de situatie van de Koerden in Turkije beter inschatten.

Volgens Dewael is het niet aan hem om in te grijpen in individuele asieldossiers, maar men kan moeilijk spreken van een onbevooroordeelde houding als de bevoegde diensten automatisch elk dossier uit Turkije afwijzen.

Ondertussen hebben alle Koerden die in hongerstaking waren hun actie stopgezet. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael gezegd. Gisteren had Patrick Dewael een gesprek met 3 Koerden over het punt dat de uitwijzing van sommige asielzoekers voor een periode van twee maanden wordt opgeschort. De drie afgevaardigden van de Koerdische hongerstakers hebben samen met een medewerker van de dienst Vreemdelingenzaken de andere actievoerders overtuigt om een einde te maken aan hun actie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here