Open brief – Recht van antwoord: Animo – Ram Sabam

Open brief – Recht van antwoord: Animo – Ram Sabam – antwoordt op "de Kern" van Luc Standaert in Het Belang Van Limburg van maandag 17 augustus. Om te beginnen wil ik Luc Standaert bedanken om Animo en Ram Sabam op te nemen in zijn opiniestuk van maandag 17 augustus, waar hij het opnam voor Sabam en tegen Ram Sabam & Animo. Eindelijk kan het maatschappelijk debat ten gronde worden gevoerd, niet alleen over de verdeling, maar ook over de inning. Het expliciet verwijzen van Luc naar Ram Sabam, wijst erop dat we onszelf in het maatschappelijk debat hebben kunnen sleuren. Deel 1 van de missie geslaagd.

Toch wensen we enkele oncorrectheden recht te zetten.
Ten eerste zijn we niet akkoord met de stelling dat we enkel zouden schieten op Sabam en niet op de wet. Er zijn verschillende fases aan de campagne, waar het uiteindelijke doel is de auteurswetgeving drastisch socialer te maken. Je hebt de fase van de promotie van het standpunt, daarna maatschappelijk draagvlak zoeken en uiteindelijk het via wetten te verwezenlijken. Momenteel zitten we dus in een combinatie van de eerste twee fases, al zijn we ook reeds bezig met de derde fase.
In onze eerste twee fases proberen we duidelijk te maken dat Sabam misbruik maakt van de wet om de laatste cent uit het cultureel weefsel te persen. De kleine auteurs – meer dan 70% van de Sabam aangesloten auteurs – zien hier geen eurocent van. Het merendeel van de opbrengst van Sabam gaat naar de derde villa van Madonna of de vijfde verzekering van een lichaamsdeel van Jennifer Lopez. Of het nu een goede doel is, een jeugdhuis in financiële problemen, een kerkkoor dat oude liederen zingt, een kindercrèche met kabouter plop, een werkhal of cafetaria voor de sfeer tijdens het werk. Sabam houdt absoluut geen enkele rekening met waar grote auteurs intrinsiek wél of niet recht op hebben, terwijl ze het best wel kan. Ze beschermt zich echter met die wet. Laat ons eerlijk zijn, cultuurbevorderend is het zeker niet en rechtvaardig al helemaal niet.

Als je onze website www.ramsabam.be goed bekeken had, dan had je kunnen lezen dat wij wel degelijk voorstellen lanceren tot aanpassing van de wet, onze fase drie van de campagne. Zo stellen we het principe van één keer kopen, meerdere keren betalen in vraag: namelijk het publiek uitvoeringsrecht. Elke keer je een legaal aangekochte cd opzet in "publiek" (en Sabam interpreteert dat in zéér ruime zin), moet je opnieuw betalen. Dat is als een stoel kopen, en elke keer je erop gaat zitten, je opnieuw moet betalen. Jaja, we houden ook rekening met internationale verdragen en presenteren zelfs een pragmatische tussenoplossing voor de niet-commerciële organisaties. Ondertussen zijn er stappen genomen om met Renaat Landuyt een voorstel uit te werken. Renaat houdt zich in de kamer bezig met auteursrechten voor de SP.a. Dus geen nood Luc, als het aan ons lag, was de wet al lang aangepast.

Ten tweede, hebben wij het niet opgenomen VOOR Google, maar wel TEGEN de manier hoe Sabam steeds te keer gaat. Steeds komt deze organisatie met zijn geldbuidel naar alles wat potentieel publiek kan genoemd worden op een zeer arrogante, dreigende en zelfs extremistische manier. Als je ooit iets georganiseerd hebt of een kleine auteur bent, dan zou je wel weten wat we bedoelen. U kan tal van getuigenissen nalezen op onze website www.ramsabam.be. De organisatie Sabam zou er moeten zijn voor de auteurs, maar weegt zelden tot nooit af, wat de culturele belangen zijn. De pro's en contra's, de inputs en outputs voor de auteurs. Youtube is één van die zeer belangrijke kanalen om video's en de muziek van auteurs tot bij het publiek te brengen. Want daar – en luister goed – krijgen ze meer bekendheid door, meer cd-verkoop én meer volk op hun optredens. De vergelijking tussen VRT en Youtube is wel kort door de bocht. Als je ons opiniestuk had gelezen omtrent het afvoeren van vergoeding voor publiek uitvoeringsrecht, dan had je geweten, dat ook de VRT in onze opinie bij legaal aangekochte video's en cd's geen tweede keer moet betalen aan Sabam.

Men moet dringend beseffen dat 99% van de problemen, die de maatschappij met Sabam en Uradex heeft, voortvloeien uit het publiek uitvoeringsrecht. Het bevordert de cultuur niet, het verstikt het. Eens men een cd of video heeft aangekocht op een legale manier, mag men deze gebruiken waar en wanneer men wil, zeker bij niet-commerciële doeleinden. Het zal de auteurs nog ten goede komen ook. Want zonder dat men muziek leert kennen, verdienen auteurs en uitvoerders geen euro. Alleen is de muziekindustrie duidelijk nog niet mee met de hedendaagse manier van cultuurbevordering gebaseerd op de kern van cultuur, namelijk dienstverlening: goede cd's met tal van extra's en goede live shows.

Bart Wolput
Stichter en organisator van het Ram Sabam platform
Namens Animo – Jong Links.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here