347 bijkomende stadswachten goedgekeurd

Op voorstel van de minister van justitie Laurette Onkelinx, de minister van binnenlandse zaken Patrick Dewael en de minister van werk Freya Van den Bossche heeft de regering beslist om bijkomende stadswachten aan te werven. Concreet gaat het om 347 bijkomende voltijdse krachten die vanaf 1 september 2005 kunnen worden aangeworven.

Vandaag zijn er 73 steden en gemeenten met een veiligheids -en preventiecontract. Dié steden en gemeenten kunnen nu 347 bijkomende voltijdse stadswachten aanwerven.

Deze aanwervingen worden mogelijk gemaakt door een combinatie van een budget van de RVA en gelden, vrijgemaakt als gevolg van het begrotingsconclaaf. Voor 2005 wordt een budget van l,2 miljoen uitgetrokken, evenredig verdeeld tussen de ministers van binnenlandse zaken en werk Vanaf 2006 is hiervoor een budget van 4,.1 miljoen euro uitgetrokken. Dat betekent 2 miljoen door de RVA via activering van werkelozen en 2,1 miljoen door een gedeelde inspanning van de drie bevoegde ministers via het veiligheidsfonds.

"Een prima maatregel", zegt minister van werk Freya Van den Bossche, "zo krijgen 347 laaggeschoolde langdurige werklozen een kans op een volwaardige job bij een stad of gemeenten.als stadswacht. De RVA betaalt gemiddeld 1000 euro (900 euro voor een jongere, 1100 euro vanaf 45 jaar) voor de activering."

Stadswachten kunnen ingezet worden bij o.a. evenementen, in schoolbuurten of parken om een oogje in het zeil te houden en bij te dragen tot het lokale veiligheidsgevoel. "Door de inzet van deze stadswachten wordt de lokale politie voor een stuk ontlast en kan die zich met andere politionele taken bezig houden" stelt minister van binnenlandse zaken Patrick Dewael.

Ook Justitieminister Laurette Onkelinx benadrukt het belang van deze structurele maatregel, die zowel de langdurige werkloosheid aanpakt als de strijd aanbindt met allerlei vormen van overlast.

Ten slotte stellen de drie ministers dat door de extra investering in stadswachten een win-win situatie ontstaat voor de betrokkenen, t.t.z.de stadswachten, de politie en de steden. En natuurlijk voor hun inwoners.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here