Hoorzitting met Vlaamse partijen en openbare omroep

Het Vlaams Belang laat weten in een persmededeling dat naar aanleiding van de verstrakking van de nota "De VRT en de democratische samenleving" dat daarom Jurgen Verstrepen en Filip Dewinter gisteren een voorstel indienden van resolutie in. Deze resolutie werd vandaag al geagendeerd in de commissie Cultuur, Media en Sport van het Vlaams Parlement.

Ter zitting vroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Jurgen Verstrepen een hoorzitting te organiseren omtrent de behandeling van de Vlaamse partijen op de openbare omroep. Volgens Verstrepen is een dergelijke hoorzitting meer dan nuttig om in deze problematiek inzicht te krijgen vermits er in de media heel wat verschillende en soms tegenstrijdige verklaringen zijn geuit over hoe de VRT nu met zijn beruchte nota gaat omgaan.

De bekommernis van het Vlaams Belang over deze problematiek werd blijkbaar gedeeld door alle andere Vlaamse partijen. Immers de vraag van Jurgen Verstrepen voor het organiseren van een hoorzitting werd met unanimiteit goedgekeurd. De andere partijen zitten duidelijk verveeld met de manier waarop de VRT-directie omgaat met een democratisch verkozen partij. Aldus het Vlaams Belang

De hoorzitting omtrent de behandeling van de Vlaamse partijen op de openbare omroep zal plaatsvinden op 12 mei in de namiddag. Uitgenodigd worden o.a. VRT-topman Tony Mary alsook de hoofdredacteurs Leo Hellemans, Jos Bouveroux en Kris Hoflack.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here