FAVV zet de puntjes op de 'i' in het dossier Belgische mosselen

Het Federaal Voedselagentschap verduidelijkt haar standpunt over de controle van de eerste Belgische mosselen. Het oogsten van mosselen om direct op de markt te brengen kan enkel gebeuren vanuit een gebied met de classificatie A overeenkom-stig Verordening 854/2004 EG tot vaststelling van de specifieke organisatieregels voor de officiële controles betreffende producten van dierlijke oorsprong bestemd voor menselijke consumptie. Overeenkomstig deze Verordening gebeurt deze klassering op basis van een reeks chemische en microbiolo-gische analyses van water en mosselen uit het productiegebied.

Deze analyses uitgevoerd in een laboratorium, aangeduid door het FAVV, hebben het mogelijk gemaakt om op 10 juli 2008 het oogsten uit de zone waarin zich de twee enige Belgische producenten bevinden, de VZW SDVO en de BVBA Reynaert-Versluys , goed te keuren. Op basis van een akkoord dat de partijen verbindt moeten mosselen eveneens geanalyseerd worden in het kader van de autocontrole door de producent. Bij gelegenheid van deze autocontrole werd de aanwezigheid van DSP, een mariene biotoxine dat diarree kan veroorzaken en niet vernietigd wordt bij het koken, vastgesteld.

De monsters van de mosselen werden door de producenten op 23 juli 2008 aan de Provinciale Controle Eenheid van het Agentschap overhandigd, onder correcte omstandigheden nog dezelfde dag naar het dispatchingcentrum Melle overgebracht en aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid overgedragen op 24 juli 's middags. Het FAVV ontving de resultaten op vrijdag 1 augustus 2008 om 16.30 uur en heeft onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen genomen met name de tijdelijke blokkering van de productiezone. Deze wordt slechts heropend wanneer de producenten het bewijs hebben geleverd dat een watermonster en twee opeenvolgende monsters van mosselen, bemonsterd met minimum 48 uur tussentijd, een gunstig resultaat geven. De procedure is goed gekend door de twee producenten die trouwens op 2 juli, dus nog voor de aanvang van de oogstcampagne, door het Agentschap werden ontvangen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here