Stad Gent informeert over de ontwikkelingen op Vrijdagsmark en Korenmarkt.

De Stad Gent heeft op donderdag 10 juli een informatievergadering georganiseerd over de mogelijke ontwikkelingen op de Vrijdagmarkt en de Korenmarkt. Het deed dat samen met het bureau G+D Bontinck en de firma Limitless (Vrijdagmarkt) en Saturn (Korenmarkt). De afgelopen weken was heel wat te doen over beide dossiers, ook in de pers. Daarom werd de stand van zaken op dit moment toegelicht. Een eerste informatievergadering vond plaats op 25 maart 2008. Op 10 juli verschaften projectontwikkelaar Limitless nv en zijn architect G+D Bontinck meer duidelijkheid aan buurtbewoners en handelaars over de contouren, voortgang en aanpak van het project binnen het bouwblok begrensd door Vrijdagmarkt, Langemunt en Onderstraat.

Het gaat over een gemengd project, waarin handelszaken en woningen in een evenwichtige samenstelling zullen voorkomen, mét respect voor het omliggende stadsweefsel. De eerste gesprekken met diverse stedelijke diensten hebben al plaatsgevonden. De Stad Gent heeft een duidelijk beeld gegeven van de aandachtspunten en essentiële randvoorwaarden waaraan dit project moet voldoen. Momenteel wordt werk gemaakt van een grondig bouwtechnisch en cultuurhistorisch onderzoek van elk individueel pand. Ook een mobiliteitsstudie wordt uitgevoerd, waarbij (onder andere) zowel het parkeren als het laad- en losgebeuren grondig worden onderzocht. Afhankelijk van de voortgang van deze (noodzakelijke) vooronderzoeken zullen de gesprekken met de diverse stedelijke diensten in de loop van het najaar opnieuw worden hervat, om uiteindelijk te komen tot een stedenbouwkundige aanvraag.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 juli aan Redevco Retail Belgium een socio-economische vergunning toegekend voor de site Korenmarkt 1-2-3, na een gunstig advies van het Nationaal Sociaal Economisch Comité (verleend op 28 mei). De aanvraag voorziet in de herontwikkeling van het bouwblok, met een uitbreiding van 2.500m² tot een totale netto verkoopsoppervlakte van 6.600m². Naast de inpassing van al gevestigde zaken zoals Blokker en Hema, voorziet de aanvraag in een uitbreiding met Saturn. De renovatie en uitbreiding van het handelsgeheel vraagt een investering van ongeveer 9 miljoen euro. De tewerkstelling zal toenemen met ongeveer 85 eenheden, tot een totaal van 140. Om het hele project te kunnen realiseren, moet door eigenaar Redevco nog een stedenbouwkundige aanvraag ingediend worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here