Zonnepanelen vrijgesteld van vergunning

Viceminister president Dirk VAN MECHELEN maakt komaf met de aanslepende administratieve procedures inzake de plaatsing van zonnepanelen. De Vlaamse Regering keurde een voorstel goed waarbij het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers op daken volledig vrijgesteld wordt van bouwvergunning. Voor de woningen die vallen onder specifieke voorschriften wordt de aanvraagprocedure drastisch vereenvoudigd. Ook roept de minister de steden en gemeenten op om pro-actief hun eigen verkavelingvoorschriften aan te passen. Het gebruik van zonnepanelen en zonneboilers op daken is de jongste jaren omwille van de verhoogde aandacht voor het milieu en stijgende brandstofprijzen vrij courant geworden. De plaatsing is bovendien ook fiscaal interessant omdat de overheid daarvoor subsidies verleent. Zonnepanelen zijn dus zeer in trek, maar over de plaatsing bestond heel wat onduidelijkheid. "Met het besluit en de bijbehorende omzendbrief voeren we niet enkel een drastische vereenvoudiging door, maar informeren en sensibiliseren we de lokale overheden ook", stelt Dirk Van Mechelen.

Wie zonnepanelen of zonneboilers plaatst op een plat dak, heeft geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Ook voor zonnepanelen op een schuin dak geldt een vrijstelling indien de panelen maximaal 20% van het dakvlak in beslag nemen. Voor grotere oppervlakten is een bouwvergunning nodig. Een voorwaarde is echter dat het plaatsen van zonnepanelen niet in strijd is met bijvoorbeeld een bepaling of verkavelingvoorschrift dat beperkingen oplegt inzake dakconstructies. Is dat wel het geval en nemen de zonnepanelen meer dan 20% en minder dan 50% van het dakvlak in beslag, dan kan een vergunning worden bekomen na een aanvraag tot afwijking van de geldende voorschriften. Boven de 50% van het dakvlak is steeds een verkavelingwijziging nodig.

Met het besluit van de minister zijn er nu nog twee mogelijkheden. Daken van gebouwen die niet vallen onder speciale voorschiften van verkavelingsvergunningen, BPA's of ruimtelijke uitvoeringsplannen worden volledig vrijgesteld van bouwvergunning op uitzondering van beschermde monumenten, als ze bouwkundig erfgoed zijn of gelegen zijn in beschermde dorpszicht of landschap. Op daken van gebouwen die wél vallen onder speciale voorschiften van verkavelingsvergunningen, BPA's of ruimtelijke uitvoeringsplannen, kan men een vergunning bekomen via een afwijking op de verkavelingvergunning. Enkel indien de verkavelingvoorschriften een expliciet verbod bevatten op het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers blijft de procedure van wijziging van de verkavelingvergunning gelden.

"Nadat we via het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening ook al een principeakkoord bereikten over een versoepeling van de regels voor de plaatsing van windmolens, is dit besluit en de bijhorende omzendbrief rond zonnepanelen de kers op de taart voor de sector van hernieuwbare energie. En dit niet enkel vanuit milieuoogpunt. De sector rond hernieuwbare energie is ook een belangrijke economische branche. Momenteel stelt de sector al 3.200 mensen tewerk. Agoria verwacht dat tegen 2020 dit aantal zal stijgen tot 22.000", aldus Dirk Van Mechelen .

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here