Reactie: Koning heeft zwartwerkers op zijn dak

Naar aanleiding van de berichtgeving over de zwartwerkers die betrapt werden bij werken aan het Koninklijk Paleis werd volgend persbericht verspreid. Op vrijdag 20 juni 2008 werd een sociale werfcontrole uitgevoerd naar aanleiding van de dakwerken die momenteel worden uitgevoerd aan het Koninklijk Paleis te Brussel. De Regie der Gebouwen heeft nog geen officiële kennis gekregen van de resultaten van dit onderzoek. Door het indienen van een offerte voor een overheidsopdracht, verbindt de aannemer zich om alle wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen ondermeer op het vlak van de sociale zekerheid na te leven. Hij staat ook in voor de naleving van deze bepalingen door zijn onderaannemers. Deze bepalingen worden duidelijk bepaald in de bestekken van de Regie der Gebouwen. Indien de resultaten van dit onderzoek bevestigen dat de aannemer de sociale wetgeving niet is nagekomen, zal de Regie der Gebouwen onmiddellijk de nodige maatregelen nemen die door de overheidsopdrachtenreglementering worden voorzien.

In de eerste plaats houdt dit in dat de Regie der Gebouwen de aannemer in gebreke zal stellen en hem zal aanmanen om zich onmiddellijk in orde te stellen met de sociale wetgeving. Indien dit niet gebeurt, zullen er boetes worden opgelegd per dag en per werknemer dat hij niet in regel is. Indien de inbreuken aanhouden zal in uitvoering van de zogenaamde maatregelen van ambtswege de opdracht kunnen worden verbroken. In geval van inbreuk zal het dossier eveneens voor verder gevolg wordt overgemaakt aan de Commissie voor de Erkenning van aannemers. De Regie der Gebouwen zal binnen de kortst mogelijke termijn een vergadering bijeenroepen met het Federaal Coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid en sociale fraude teneinde te overleggen over de mogelijke bijkomende inspanning die de Regie der Gebouwen kan leveren in de strijd tegen het zwartwerk. Dit Comité ressorteert onder de bevoegdheid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here