Fietsontruiming Maria-Hendrikaplein voor dorstige bomen.

Juni is flink regenachtig begonnen, en toch, bomen moeten water hebben. De fietsenstallingen op de buitenste, en later ook de binnenste cirkel van op het Gentse Maria- Hendrikaplein moeten vanaf 16 juni tijdelijk verplaatst worden. Reden is dat rond de beschermde plataanbomen greppels moeten worden gegraven om extra water te kunnen geven. Voor het graafwerk staan de fietsen helaas in de weg. Om de ondergrondse parkeergarage te bouwen zijn er pompen geplaatst die het waterpeil in de werkput laat dalen. Ook onmiddellijk buiten de werkput staat het water in de ondergrond nu lager dan tijdens een gewone zomer. Omdat de platanen op het Maria-Hendrikaplein maken deel uit van een beschermd stadsgezicht, én omdat ze heel dicht tegen de bouwput aanstaan, in redelijk harde grond, schrijft de bouwvergunning voor deze bomen extra irrigatie voor. Om zeker te zijn dat het groen de zomer van 2008 gezond doorkomt, zal er dus regelmatig water worden gegeven via greppels op een meter rond de boomstammen.

In de periode tussen 16 juni en 30 juni worden de fietsrekken heel kortstondig ontruimd, maar niet allemaal tegelijk. Parkerende fietsers houden best heel goed de borden bij de rekken in de gaten. Daar staan de datums van ontruiming op. Gedurende 2 weken voor de operatie worden ook alle geparkeerde fietsen individueel gelabeld met een informatietekst over de precieze datum van het leegmaken en verschuiven van dat specifieke fietsrek. Fietsen die toch nog op de bewuste dag van ontruiming in de rekken staan, worden losgeknipt en in het fietsdepot van de stad Gent in bewaring genomen. Via Gentinfo (09 210 10 10) kan elke losgeknipte fiets op afspraak afgehaald worden.

Praktisch wordt het als volgt georganiseerd: eerst wordt de buitenste bomencirkel aangepakt. Per dag wordt er één kwart van de fietsenrekken aan de buitencirkel van het Maria Hendrikaplein ontruimd en verplaatst naar de binnencirkel. Dat gebeurt op 16, 17, 18 en 19 juni. Aansluitend op het weghalen van de fietsrekken, worden er met de hand kuilen gegraven naast de bomen. Tot slot is ook de binnencirkel van het Maria-Hendrikaplein aan de beurt. Per dag wordt opnieuw een kwart van de fietsenstallingen aan de binnencirkel ontruimd, en dat op 30 juni, 01, 02 en 03 juli. Tijdens de Gentse feesten is er de grote jaarlijkse ontruiming van het Maria- Hendrikaplein wegens de traditionele rommelmarkt tijdens de Gentse feesten. Vanaf 7 juli tot en met 31 juli wordt het volledige Maria Hendrikaplein fietsrekvrij gemaakt.

Dus pas ná de Gentse feesten worden de ontruimde rekken van de binnencirkel pas terug geïnstalleerd. Dat hoeft niet problematisch te zijn voor de capaciteit van fietsparkeerplaatsen: wegens het einde van het academiejaar daalt het aantal geparkeerde fietsen rond het station zienderogen. Meer informatie over fietsontruimingen: Fietsendepot Gent, Academiestraat 6 tel 09 225 25 05

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here