2007 sterk jaar voor Belgische chemie

De bedrijven uit de chemische industrie en de life sciences hebben een goed jaar achter de rug en blijven van strategisch belang voor de Belgische economie. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2007 die Essenscia vandaag bekend maakte. De omzet steeg met 5,5 % naar 54 miljard euro. Het handelsoverschot bereikte een historisch recordpeil van 18 miljard euro. De investeringen piekten tot bijna 2 miljard euro. Chemie en life sciences zijn met 2,32 miljard euro ook de koplopers in uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. In 2007 stelde de sector 93.700 mensen tewerk. Voor 2008 en 2009 zorgt de vertraging van de wereldeconomie voor toenemende bezorgdheid. Ook de hoge loonkosten in België blijven een pijnpunt. Essenscia pleit voor een verdere afbouw van de structurele handicaps die de concurrentiepositie van haar 653 leden onder druk zet.

De omzet van de chemie en life sciences steeg met 5,5 % naar 54 miljard euro. Voor petrochemische producten, producten van de anorganische scheikunde, polymeren en producten in kunststoffen en rubber en voor de producten voor de consument liep de stijging zelfs op tot 10 %. De Belgische chemische en life sciences industrie is zeer exportgericht: meer dan 80 % van haar producten is bestemd voor het buitenland. De uitvoer nam in 2007 fors toe met 9,4 % tot 99,2 miljard euro. Ook de invoer steeg sterk, maar dat kon niet beletten dat het handelsoverschot van de sector een nieuwe recordhoogte bereikte (+18 miljard euro). Sinds 2005 ligt het handelsoverschot van de producten van chemie en life sciences hoger dan het totale Belgische surplus.

De investeringen liepen op tot bijna 2 miljard euro, een stijging met maar liefst 13 %. De inhaalbeweging na de daling tussen 2002 en 2005 zette zich daarmee door, met belangrijke nieuwe projecten, onder meer in de haven van Antwerpen. Ook de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling piekten tot 2,32 miljard euro, een recordbedrag. De laatste 10 jaar namen de O&O uitgaven continu toe, een duidelijk teken van de innovatieve kracht van de sector. Het aandeel van life sciences nam het jongste decennium gestaag toe tot ongeveer 75 % in 2007. De chemie en life sciences zijn samen goed voor 45 % van alle O&O uitgaven.

De tewerkstelling daalde met 1 % naar 93.700 directe arbeidsplaatsen. Dit cijfer is te verklaren door een aantal herstructureringen. Het aandeel van de sector in de totale tewerkstelling van de industrie bleef echter op hetzelfde peil als in 2006 en de farmaceutische industrie kende een positieve groei van het aantal banen. Daarnaast verschafte de sector indirect werk aan 150.000 mensen. De vooruitzichten voor de volgende maanden worden overschaduwd door de nasleep van de internationale kredietcrisis en de hoge energieprijzen. De meeste westerse economieën zullen een geleidelijke groeivertraging kennen, maar de opkomende industrielanden (vooral Azië) zouden nog steeds sterke prestaties laten optekenen.

"De klimaatuitdaging creëert voor de sector heel wat nieuwe opportuniteiten. Producten zoals isolatie, lichte materialen, additieven en nieuwe energiebronnen zijn onmisbaar om
de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen", legt Yves Verschueren van Essenscia uit. "Duurzame ontwikkeling is geen modewoord, maar staat voor een gerechtvaardigde eis van de maatschappij om productie en consumptie zodanig te organiseren dat ook de toekomstige generaties de nodige kansen krijgen om zich te ontwikkelen". Essenscia maakt van duurzame ontwikkeling in haar industrie een topprioriteit voor de volgende jaren. De federatie zal, samen met haar leden, een strategie ontwikkelen in dit domein en concrete acties op het getouw zetten om haar leden waar nodig te sensibiliseren en te begeleiden. "Essenscia neemt haar verantwoordelijkheid op in dit belangrijke debat. We zullen in alle transparantie indicatoren uitwerken én publiceren die de prestaties van de chemische industrie en life sciences op het vlak van duurzame ontwikkeling weergeven" vervolgt Yves Verschueren.

Duurzame ontwikkeling is onlosmakelijk verbonden aan innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Innovatie gericht op duurzaam ondernemen en duurzame producten en oplossingen zal in de toekomst steeds belangrijker worden als motor van de economische groei. Het zijn dé domeinen bij uitstek waarin onze bedrijven en medewerkers zich kunnen onderscheiden in een steeds globalere economie. Bijna de helft van alle O&O uitgaven van de Belgische industrie komen uit de chemie en life sciences die zo een cruciale rol speelt in de uitbouw van de duurzame kenniseconomie in ons land.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here