Bedrijven preregistreren vanaf 1 juni chemische stoffen.

Tussen 1 juni en 1 december 2008 moet elke producent of importeur van een chemische stof, deze stof preregistreren bij één centraal Europees Agentschap. Dit is het gevolg van de REACH wetgeving die Europese bedrijven verplicht informatie te verzamelen en te verspreiden over de eigenschappen en risico's van stoffen, zodat deze op een veilige manier worden gebruikt. Ook in België zullen honderden bedrijven de komende maanden hun chemische stoffen preregistreren. Essenscia, de federatie van de chemische industrie, zorgt voor professionele ondersteuning en begeleiding om deze operatie zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Sinds 1967 zijn Europese bedrijven onderworpen aan een wetgeving rond chemische stoffen. Deze wetgeving bleek echter onvoldoende efficiënt te zijn. Informatie bleef vaak circuleren binnen het bedrijf en er werd niet gecommuniceerd over de risico's van stoffen naar klanten. In 2001 besliste de Europese Commissie het roer om te gooien. REACH trad een jaar geleden in werking, maar op 1 juni breekt een eerste belangrijke periode aan. Elke producent of importeur die een stof in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar vervaardigt of invoert, heeft zes maanden de tijd om deze stof elektronisch te preregistreren bij het European Chemical Agency (ECHA) gevestigd in Helsinki. Importeurs van voorwerpen moeten eveneens alert zijn voor REACH. Ook stoffen in voorwerpen die bedoeld zijn om vrij te komen bij normaal gebruik, zoals de inkt uit een pen, geurstoffen in textiel, vallen onder de registratieplicht.

Het basisprincipe van REACH is eenvoudig: no data, no market. Met andere woorden: geen gegevens over de stof, geen handel voor deze stof. Preregistratie geeft dus rechtszekerheid aan bedrijven en hun klanten dat de stoffen verder kunnen geproduceerd en gebruikt worden tot hun registratiedeadline. De preregistratie brengt bedrijven met eenzelfde stof samen en moet leiden tot het indienen van een gezamenlijk registratiedossier waarbij nieuwe testen vermeden worden. Na de registratie evalueren het Europees Agentschap en de nationale overheden de informatie en doen een grondige beoordeling van de stof. Bepaalde zeer zorgwekkende stoffen zullen niet meer gebruikt mogen worden, tenzij er voor een specifieke toepassing een vergunning wordt verkregen.

In de komende maanden zullen 30.000 stoffen worden gepreregistreerd. Het aantal preregistraties zal echter veel hoger liggen want elke bedrijfsvestiging moet de stoffen preregistreren die er gemaakt of geïmporteerd worden. REACH moet leiden tot een gelijke indeling onder eenzelfde gevaarsymbool van elke chemische stof in Europa. De Europese Unie zal hiervoor het Globally Harmonised System (GHS) volgen. Dit zijn spelregels voor de indeling en etikettering van chemische stoffen die in de schoot van de Verenigde Naties zijn afgesproken. "De impact van REACH op het bedrijfsleven is zeer groot", zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van Essenscia. "Maar onze bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid op om de volksgezondheid en het leefmilieu veilig te stellen. REACH is geen bedreiging, maar een opportuniteit voor bedrijven. Het stimuleert hun innovatiekracht en zal op termijn zorgen voor meer transparantie in de relatie tussen de producent, de klant en de consument".

Het Vlaamse begeleidingsproject kreeg de naam VLARIP mee, wat staat voor Vlaanderen REACH Implementatie Peterschapproject, en richt zich specifiek tot KMO's. Het is een rechtstreeks gevolg van de Rondetafel Chemie en kon rekenen op de financiële steun van de Vlaamse minister van Economie. "Twee REACH specialisten van Essenscia coördineren het project. 15 peters uit Vlaanderens grote chemiebedrijven begeleiden de groepen, wisselen ervaringen uit en brengen extra kennis aan", zo zegt Frans Dieryck, gedelegeerd bestuurder van Essenscia Vlaanderen. Voor Wallonië werkte Essenscia Wallonië een gelijkaardig project uit, WALRIP genaamd. Ook gebruikers van chemicaliën, zoals de automobielindustrie, de grafische industrie, de papierindustrie of textiel hebben interesse voor het VLARIP concept. Tegen het najaar breidt Essenscia Vlaanderen het project uit naar VLARIP gebruikers. Er is vanuit de bedrijven veel vraag naar dienstverlening op vlak van REACH en productveiligheid. VLARIP is immers een begeleidingsproject en neemt het werk van de bedrijven dus niet over. Essenscia Vlaanderen plant daarom een VLARIP dienstenproject dat de dienstverlening van testlaboratoria, advocaten of verzekeraars in kaart brengt. U zoekt als ondernemer een labo dat toxicologische testen voor u uitvoert? Of u zoekt een jurist die u helpt met de kleine letters van een consortiumcontract? Op een website zal de ondernemer het beschikbare aanbod in Vlaanderen terugvinden. Website van het VLARIP: www.vlarip.be

Website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen: http://echa.europa.eu

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here