Fusie PCVO Gent en Mercator PCVO: nieuw perspectief in het onderwijslandschap

De twee provinciale centra voor volwassenenonderwijs (PCVO Gent en Mercator PCVO) smelten samen tot het PCVO 'Het Perspectief'. Door deze fusie ontstaat het grootste centrum voor volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Het Perspectief telt nu 267 personeelsleden en 9.328 ingeschreven cursisten. Het nieuwe opleidingscentrum wil meer zijn dan een school: er zijn nieuwe onderwijsvormen zoals e-leren, werkplekleren en afstandsleren. Directeur Griet Mathieu: er is het elektronisch leerplatform dat cursisten in staat stelt om van huis uit de leerstof op te vragen via internet en aangepaste oefeningen te maken. Maar ook op de werkplek kan men onder begeleiding van de werkgever en de lesgever nieuwe competenties ontwikkelen. Voordeel is dat bedrijven en instellingen opleidingen op maat krijgen en dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs".

De nieuwe naam is er niet zo maar gekomen. Gedeputeerde Peter Hertog: "De nieuwe naam moest naar de toekomst verwijzen. Bovendien geeft het nieuwe opleidingscentrum mensen de kans hun leven een nieuwe wending te geven: het opent perspectieven. Maar belangrijker is het feit dat deze en volgende generaties levenslang zullen moeten (of mogen) leren". Technologie evolueert, er bieden zich nieuwe handelspartners aan, er zijn nieuwe uitdagingen en de wijze waarop wij onze samenleving organiseren verandert voortdurend. Gedeputeerde Hertog: "Logisch dat wij permanent moeten bijleren, maar dan niet meer op een schoolse manier. Dit nieuwe onderwijscentrum heeft dan ook een nieuwe en toekomstgerichte kijk op volwassenenonderwijs. Dit biedt dan ook een aantrekkelijk perspectief voor deze regio".

Het nieuwe centrum voor volwassenenonderwijs bouwt voort op de rijke onderwijstraditie die begon aan het einde van de negentiende eeuw. In 1893 werd in Gent een kappersschool opgericht en een jaar later opende Jan Wannyn zijn English Club die zich positioneerde zich als een 'Commercial and polyglot Institute' en uitpakte met een nieuwe methode om Engels, Frans en Duits te onderwijzen. Er stonden zelfs lessen 'Vlaamsch voor Walen' op het programma. Uit de oorspronkelijke kappersschool groeiden uiteindelijk de opleidingen lichaamsverzorging en de English Club verhuisde uiteindelijk naar de Henleykaai in Gent.

In 1952 werd de Provincie Oost-Vlaanderen bevoegd voor beide scholen en in 1999 werden de opleidingen herschikt. Alle talen- en informaticaopleidingen op secundair niveau werden gegroepeerd in PCVO Gent, samen met de opleidingen lichaamsverzorging. Alle hogere opleidingen werden toevertrouwd aan Mercator PCVO, samen met de lerarenopleiding.
Met ingang van september 2008 biedt het nieuwe opleidingscentrum alle opleidingen aan die de beide fuserende opleidingscentra groot hebben gemaakt. De oude http://www.pcvo-gent.net en de nieuwe http://www.hetperspectief.net site.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here