Chemie investeert 2,32 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling

De Belgische chemiebedrijven hebben het voorbije jaar 2,32 miljard euro geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling (O&O), een absoluut record en een stijging van 2% tegenover 2006. De sector stelde in 2007 ruim 7.200 O&O medewerkers tewerk. Dat blijkt uit een enquête die Essenscia, de federatie van de chemische industrie en van life sciences, bij haar leden heeft gehouden. De recente lastenverlaging voor onderzoekers gaat in de goede richting: bijna driekwart van de Essenscia leden past deze maatregel toe en tweederde vindt die belangrijk tot uiterst belangrijk. Tegelijk roept Essenscia de federale regering op de inspanningen te versterken. De competitie in O&O is immers een wereldwijde strijd en België heeft nog steeds te kampen met een loonhandicap tegenover haar buurlanden.

Het voorbije decennium zijn de O&O uitgaven in de chemie continu verdubbeld. In 2007 spendeerden alle bedrijven uit de sector 2,32 miljard euro aan onderzoek en ontwikkeling. Dit is een stijging met 2% tegenover 2006. "Nooit eerder investeerden onze bedrijven zoveel in onderzoek en ontwikkeling", zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van Essenscia. "7.200 van onze 94.000 werknemers houden zich dagelijks bezig met onderzoek en ontwikkeling". Nieuw is dat Essenscia haar leden dit jaar ook heeft bevraagd naar de ervaring en appreciatie van de lastenverlaging voor onderzoekers. De vorige federale regering verminderde in 2007 de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers met 25%. Bij de opmaak van de begroting 2008 werd beslist het reductiepercentage op te trekken van 25% tot 65%.

Yves Verschueren: "Bijna driekwart van onze leden maakt gebruik van deze maatregel en tweederde ervaart het als een belangrijke stap in de goede richting om onderzoek en ontwikkeling in ons land te verankeren. Maar de nieuwe federale regering mag de inspanningen niet staken. Willen we in de wereldwijde competitie een belangrijke speler blijven en uitgroeien tot een echte kenniseconomie, dan moet het investeringsklimaat in België nog verder worden verbeterd. De wereld staat immers niet stil en zonder nieuwe maatregelen verliezen we terrein."

België heeft vandaag de dag nog steeds een loonkostenhandicap tegenover onze omliggende landen. Een Belgische onderzoeker kost bruto 20% meer dan een Nederlandse, terwijl het nettoloon voor deze onderzoeker gemiddeld 30% lager is. Willen we op gelijke kosten komen met Nederland en Duitsland, dan moet de bedrijfsvoorheffing met minstens 75% worden verminderd. Een verhoging van het reductiepercentage naar 75% is dus geen luxeprobleem, maar een absolute must!

Bovendien pleit Essenscia voor een uitbreiding van de doelgroep van onderzoekers zodat ook de loonkost van onderzoekers met een ander opleidingsniveau daalt. Het zijn immers niet enkel ingenieurs die aan O&O doen. Essenscia vraagt aan de federale regering dat de lagere opleidingsniveaus, zoals bachelors in exacte en toegepaste wetenschappen die wezenlijk bijdragen aan O&O, ook kunnen genieten van deze lastenverlaging. "De uitbreiding is belangrijk om onderzoek en ontwikkeling echt te verankeren in het Belgische industriële weefsel", besluit Yves Verschueren.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here