Struikelt het OCMW Gent opnieuw over hoofddoeken?

Na een heftig debat in de Gentse gemeenteraad kwam er november 2007 een verbod voor ambtenaren die in contact komen met het publiek om symbolen van politieke, religieuze of filosofische aard te dragen tijdens de uitoefening van hun functie. Dat verbod kwam er door een wisselmeerderheid, wat de wrevel van coalitiepartner SP.a – Spirit veroorzaakte. In de daaropvolgende OCMW raad draaide de Dirk Holemans (Groen) de rollen om door samen met Spirit en SP.a tegen dit verbod op hoofddoeken te stemmen. SP.a fractievoorzitter Guy Reynebeau: 'De SP.a dient zelf geen motie in, maar je kunt moeilijk verwachten dat we anders zullen stemmen dan onze collega's in de gemeenteraad. Toen de Open VLD haar motie indiende, zijn we ook niet geraadpleegd. Dan krijg je inderdaad een eigenaardige situatie".

Gouverneur André Denys schorste echter het raadsbesluit dat door Groen! in de OCMW raad was ingediend. Voorzitter Geert Versnick heeft namelijk klacht ingediend bij de gouverneur: "Artikel 42 van het OCMW decreet is heel duidelijk. Het stelt dat het statuut van ons personeel hetzelfde is als dat van het stadspersoneel. We moeten dus de beslissing van de gemeenteraad van november vorig jaar respecteren en ook aan het OCMW toepassen". Dat houdt in dat ook het OCMW personeel binnenkort geen uiterlijke kenmerken van politiek of religieuze aard meer mag dragen. Ook gouverneur Denys is diezelfde mening toegedaan en OCMW voorzitter Geert Versnick hoopte dat de problemen daarmee van de baan waren.

Groen! diende echter opnieuw een voorstel in dat het dragen van levensbeschouwelijke en religieuze symbolen expliciet toelaat in het Gentse OCMW. Tijdens de vergadering van dinsdag 8 april moeten de raadsleden zich opnieuw over een voorstel van de Groen!-fractie buigen. Dat is vreemd, want onlangs heeft gouverneur André Denys een gelijkaardig raadsbesluit van het OCMW geschorst. Dat gebeurde na klacht van OCMW voorzitter Geert Versnick, gevolgd door klachten van raadsleden Chantal Sysmans, Elke Sleurs en Christiaan Bauwens. Dirk Holemans: "We hebben ons voorstel aangepast en rekening gehouden met de kritiek van de gouverneur. Zo hebben wij er expliciet in opgenomen dat de vakbonden op voorhand geraadpleegd moeten worden. Het voorstel is nu juridisch sterker onderbouwd".

Volgens het OCMW decreet is het administratief en financieel statuut van het OCMW personeel hetzelfde als dat van het stadspersoneel en daar is wel een hoofddoekverbod goedgekeurd. Dirk Holemans maakt zich echter sterk dat het OCMW op dit gebied autonomie heeft. De SP.a heeft het nieuwe voorstel nog niet ingekeken, maar zal het naar alle waarschijnlijkheid opnieuw steunen. Ondervoorzitter Guy Reynebeau: "We willen consequent blijven in ons stemgedrag. Mensen die een hoofddoek dragen doen dat niet om propaganda te voeren". Met de goedkeuring van Groen! en de SP.a ontstaat er binnen de OCMW raad opnieuw een wisselmeerderheid. Samen hebben acht zetels. Open VLD, CD&V – N-VA en Vlaams Belang komen aan zeven. De kans is reëel dat er opnieuw klacht indienen wordt.

N-VA en CD&V betreuren dat Groen! opnieuw een voorstel indient dat het dragen van levensbeschouwelijke en religieuze symbolen expliciet toelaat in het Gentse OCMW. Elke Sleurs (N-VA) en Chantal Sysmans (CD&V): "Na de schorsing van hun vorige voorstel door de Gouverneur hadden we gehoopt dat er einde zou komen aan de electorale recuperatie door de zelfverklaarde progressieve partijen bij de allochtone gemeenschap in Gent. Maar blijkbaar hebben we ons vergist". Artikel 42 stelt zeer duidelijk dat het OCMW personeel het administratief en financieel statuut van het stadspersoneel moet volgen. Het toelaten van levensbeschouwelijke en religieuze symbolen blijft dus in strijd met de wet want voor stadspersoneel is dit verboden. Indien het voorstel toch goedgekeurd wordt zullen OCMW Voorzitter Geert Versnick, Elke Sleurs en Chantal Sysmans in elk geval opnieuw klacht indienen bij de gouverneur.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here