Jong VLD tegen verbod op alcoholverkoop in nachtwinkels

Jong VLD Kortrijk en Jong VLD West-Vlaanderen stellen vast dat over de hele provincie verschillende steden en gemeenten de nachtwinkels willen aanpakken door het verbod om vanaf 23 uur alcohol te verkopen. De lokale afdelingen van Jong VLD West-Vlaanderen stellen duidelijk zich bewust te zijn van overlast in het weekend door rondhangende jongeren die voorbijgangers lastig vallen of voor nachtlawaai zorgen. Al te vaak wordt de schuld onterecht in de schoenen van de horeca geschoven. Jong VLD Kortrijk vindt echter de genomen maatregelen niet de juiste middelen voor minder overlast.

Voor gemeenten waar periodieke grote toestromen van uitgaande jongeren voorkomen is de situatie anders. Daar begrijpt Jong VLD Kortrijk dat men gedurende beperkte periodes maatregelen treft. Voorbeelden hiervan zijn de kustgemeenten tijdens de zomer. Veiligheid, openbare orde en de bestrijding van overlast behoren tot de kerntaken van een overheid. Dit dient ze te garanderen met de daarvoor geëigende middelen. De jonge liberalen vinden dat er een individuele aanpak moet gevoerd en verwijten de steden en gemeenten een zondebok te zoeken. Jeroen Boeyden, Voorzitter Jong VLD West-Vlaanderen: "Nachtwinkels beantwoorden aan de stijgende vraag naar flexibele winkeltijden die voor veel tweeverdieners een praktische oplossing zijn. De maatregel is bovendien ook naïef te noemen. Het kan goedgelovig lijken te denken dat met een verkoopverbod het probleem van de baan zal zijn. Jongeren zullen zich net voor sluitingstijd bevoorraden en de overlast zal blijven, zij het geconcentreerd".

Een systeem van sluitingsuren en verkoopverbod heeft in Leuven en in het buitenland al bewezen dat het niet werkt. Jong VLD Kortrijk argumenteert dat de aan de economie opgelegde beperkingen steeds in verhouding moeten staan tot de geleden overlast. Thomas Vanhee: "Jong VLD Kortrijk wenst de kaart te trekken van een rechten- en plichtenbeleid. Dat betekent dat jongeren ruimte moeten krijgen in de binnensteden maar moeten beseffen dat de verkregen ruimte ook plichten met zich meebrengt". Meer informatie Jeroen@jongvldbrugge.be Sites: http://www.jongvldbrugge.be en http://www.jongvldkortrijk.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here