Droogte en overvloedige regenval in 2006 is landbouwramp.

Tijdens de maanden juni en juli 2006 werd de provincie Oost-Vlaanderen getroffen door droogte, tijdens de maand augustus 2006 door overvloedige regenval. Zoals voorzien in de wet op de rampenschade van 12 juli 1976, werden de Oost-Vlaamse steden en gemeenten bevraagd naar de schade op hun grondgebied. Dat resulteerde voor de droogte van de maanden juni en juli 2006 in 138 meldingen van schadegevallen verspreid over 32 gemeenten; voor de overvloedige regenval van augustus 2006 in 306 meldingen, verspreid over 41 gemeenten.

Het dossier werd vervolgens voor erkenning aan de Minister van Landbouw bezorgd die het, na overleg met de Gewesten en Gemeenschappen, voor goedkeuring aan de Ministerraad voorlegde. Deze landbouwrampen werden op de Ministerraad van 27 april 2007 erkend als ramp. Deze erkenning is in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2008 gepubliceerd. Het volledige Belgische grondgebied werd als rampgebied erkend. Zowel natuurlijke als rechtspersonen die door één van deze landbouwrampen schade geleden hebben, kunnen een dossier indienen voor het bekomen van een financiële tegemoetkoming. Het dossier moet ingediend worden bij de provinciegouverneur, dienst Rampenfonds, Kalandeberg 1, 9000 Gent. (Opgelet: nieuw adres!) De dossiers moeten ten laatste ingediend worden op 30 juni.

Het model van aanvraagformulier voor schadeloosstelling, dat gebruikt moet worden om een dossier in te dienen, is echter nog niet beschikbaar. Van zodra deze formulieren door de FOD Landbouw worden bezorgd, kan men deze bekomen bij de betrokken gemeentebesturen. Bovendien heeft iedere gemeente een ambtenaar aangeduid om de geteisterden te helpen en te begeleiden bij het samenstellen van hun dossier. De getroffenen kunnen voor meer informatie dus altijd rechtstreeks terecht bij hun gemeente. Het Rampenfonds en de betrokken gemeentebesturen dringen er bij de getroffenen op aan om niet te wachten met het indienen van hun aanvraag tot 30 juni 2008, maar zo spoedig mogelijk hun dossier in te dienen.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here