Nieuwe minister Justitie predikt vooral voor eigen kraam

Nu CD&V opnieuw aan de macht is, krijgen we blijkbaar al meteen een stevig voorsmaakje van het komende geloofsinmenging van onze interim regering. Deze woensdagochtend vernamen we dat voorzitter Schouppe zinnens is een vetorecht voor ethische dossiers op te eisen voor zijn partij tijdens de onderhandelingen voor Leterme I (De Morgen: "CD&V Voorzitter Etienne Schouppe tegen vrije parlementaire discussie over ethische kwesties").

Maar zolang moet men zelfs niet meer wachten om de bui al te zien hangen. Deze middag werd op het kernkabinet de trend guitig verder gezet door de CD&V, die met de macht van een tijdelijk kabinet van Justitie achter zich de aanval inzette op het werk van de vorige regering. De toenmalige minister van Justitie bevroor immers het uitdovend kader van de katholieke parochieassistenten in afwachting van een globale regeling voor wat betreft het sociaal statuut van alle bedienaren van de erkende erediensten en levensbeschouwingen die ons land rijk is. Die tijdelijke handhaving van de status quo is sinds vandaag geen feit meer.

Voor de zoveelste keer wordt een partiële oplossing naar voren geschoven voor problemen van één welbepaalde, historisch bevoordeelde doelgroep. Hoewel het kader van de bedienaren van de katholieke eredienst (6.900) allang niet meer strookt met haar werkelijke aanhang, wordt hieraan niet geraakt. Het kader parochieassistenten, nu 301, wordt verder uitgebreid met 40 om tegemoet te komen aan het aantal dalende priesters. Hoe is dit te rijmen met de gelijke behandeling van alle erkende levensbeschouwingen?

Het is onbegrijpelijk dat CD&V zich intussen lijkt te verslikken om haar eigen achterban vanuit een wankele machtsbasis in een interim regering te bevoorrechten ten nadele van andere levensbeschouwelijke visies. Dat is uitermate jammer en noopt ons de vorming en installatie van Leterme I zelfs met nog minder animo te verwachten dan waarmee de onderhandelingen nu gevoerd worden. Link: http://www.uvv.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here