Provincie Oost-Vlaanderen is financieel gezond

Volgens het provinciedecreet moet het provinciebestuur voortaan een semestrieel rapport opmaken dat een overzicht biedt van de financiële en budgettaire toestand. Vandaag werd het eerste rapport van de financieel beheerder voorgelegd aan de Oost-Vlaamse provincieraad. Daaruit blijkt dat de financiële toestand van de provincie Oost-Vlaanderen zonder meer gezond is. Kernwoorden zijn: realistisch geraamde inkomsten, lagere uitgaven, 50 miljoen euro overschot op de gewone dienst en een gezonde thesaurietoestand. In het rapport worden de kredieten uit het budget vergeleken met de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Het gaat om de toestand op 31 december 2007, enkele eindejaarsverrichtingen niet meegerekend. Het rapport bevat dus geen definitieve rekeningcijfers, maar toch kan men een aantal interessante vaststellingen maken.

De ontvangsten volgen de ramingen, met zelfs meerontvangsten op de vorige jaren. In 2007 werd voor 113 miljoen belastingontvangsten gerealiseerd. Dit door de onroerende voorheffing en de algemene provinciebelasting, die lagen hoger dan geraamd. Van de gewone uitgaven, waarmee het provinciebestuur in zijn dagelijkse werking voorziet, werd ongeveer 93% gerealiseerd. Dit maakt dat de provincie voor zijn normale werking van 2007 een overschot van ongeveer 3,2 miljoen euro boekt. Investeringen, vindt men terug op de buitengewone dienst. De buitengewone uitgaven werden geraamd op 113 miljoen, waarvan 63 miljoen aan vastleggingen is geregistreerd. Een aanzienlijk deel daarvan is afkomstig van verbintenissen van vorige jaren. In 2007 werden voor 16,7 miljoen euro nieuwe investeringen aangegaan.

Een andere financieringsbron zijn de leningen. De deputatie gunde voor 24 miljoen nieuwe leningen. Het begrotingsresultaat van de rekening 2007 wordt voor de gewone dienst geraamd op ongeveer 50 miljoen euro (overschot). Dat is beter dan 2006, toen de provincie afklokte op 43 miljoen. Ook de thesaurie (liquide middelen) toont aan dat de provincie Oost-Vlaanderen financieel gezond is. Er was 57 miljoen euro in kas, waarvan meer dan 54 miljoen belegd is. De verwachting is dat het provinciebestuur geen problemen zal ondervinden om de betalingsverplichtingen op korte of op middellange termijn na te komen. De eerste helft van mei vallen de aanslagbiljetten van de algemene provinciebelasting gezinnen in de bus, de opbrengst daarvan wordt geraamd op 14 miljoen. Op 1 juli betaalt de provincie ongeveer 13 miljoen leningslasten. Maar vanaf juli ontvangt de provincie van het Vlaamse Gewest voorschotten op de onroerende voorheffing.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here