Gentse onderzoekers kelderen evolutietheorie.

In de evolutietheorie bestaan er meerdere strekkingen. Een daarvan is de Punctuated Equilibrium, die ons een verklaring geeft voor plotselinge sprongetjes in evolutionaire lijnen van fossiele soorten. Deze theorie vertrekt van het idee dat soorten gedurende lange tijd geen of nauwelijks evolutionaire verandering kennen en dan gedurende geologisch korte tijd onverwacht sterk wijzigen. Volgens deze theorie zijn overgangen tussen soorten zeer zeldzaam. De onderbroken-evenwichten-evolutietheorie (punctuated equilibrium) werd in de jaren 70 voorgesteld als een alternatief voor de Darwiniaanse evolutie.

In de evolutieleer is het noodzakelijk om de samenhang van fossielen en de veranderingen in hun omgeving grondig te bestuderen. Op deze manier slaagden wetenschappers van de Universiteit Gent één van de monumentale voorbeelden van de onderbroken-evenwichten-evolutietheorie ontkrachten. Al meer dan 25 jaar gelden de zoetwatermolluken in het Turkanabekken (Kenia) als een voorbeeld om deze evolutietheorie te staven. Wetenschappers van de UGent tonen nu echter aan dat het oorspronkelijke rapport uit 1981 over de evolutie van deze weekdieren foutief is. De veranderingen in de zoetwatermolluken, verre verwanten van de zwanemossel en de poelslak, werden in het oorspronkelijke rapport voorgesteld als drie perioden van snelle morfologische veranderingen, van elkaar gescheiden door langere perioden van morfologische stilstand.

De Onderzoekseenheid Paleontologie van de UGent bestudeerde de evolutionaire veranderingen in deze zoetwatermolluken in een breder verband. Het nieuwe onderzoek toont aan dat de zogenoemde snelle evolutionaire veranderingen bij de molluken eigenlijk het gevolg zijn van herhaaldelijke invasies van zoetwaterfauna afkomstig uit regio's buiten het Turkanabekken. De zogenaamde plotse evolutie van de zoetwatermolluk is dus niet te wijten aan een plotse verandering van de soort. Integendeel, het blijken verschuivingen in verspreidingspatronen te wijten aan klimatologische veranderingen in Centraal Afrika te zijn die aan de grondslag liggen van de evolutionaire veranderingen bij de zoetwatermolluk.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here