Onderzoeksprojecten Arteveldehogeschool in de kijker.

Afgelopen donderdag stelde de Arteveldehogeschool haar onderzoeksprojecten in het kader van het projectmatig wetenschappelijk onderzoek (PWO) voor. Hogescholen zijn niet langer instellingen die basisopleidingen verschaffen, zij doen steeds meer aan wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De onderlinge samenhang van deze pijlers maakt van hogescholen een expertisecentrum. Eind 2007 werden zeven PWO projecten succesvol afgerond, vier kleinere projecten werden hieraan gekoppeld. Begin 2008 heeft de hogeschool nog eens 14 nieuwe PWO projecten opgestart. Zo werd het project 'Beestig gezond op school.be' van de Arteveldehogeschool winnaar van de 'Beste Project Voeding & Gezondheid' tijdens het afgelopen Voedings- en gezondheidscongres op de Heizel. Hiermee stond dit onderzoeksproject naast grote kleppers uit de voedingsindustrie.

Koen Verlaeckt, kabinetschef van minister Patricia Ceysens, kwam haar onderzoeksbeleid voor de hogescholen toelichten. Hogescholen zijn nu volwaardige partners van de universiteiten en dit zowel binnen de Vlaamse als de internationale onderzoeksruimte. Deze associaties overspannen een hele onderzoeks- en innovatieketen. Daarbij is het wenselijk dat universiteiten fundamenteel onderzoek doen en hogescholen. Maar praktisch onderzoek en afgeleide activiteiten behoren tot de opdracht van de hogescholen. Deze professionele bachelors sluiten zeer dicht aan bij de noden van de arbeidsmarkt. Ook KMO's en non-profit organisaties moeten permanent vernieuwen, zij stappen echter gemakkelijker naar een hogeschool voor advies of hulp bij het implementeren van een nieuwe toepassing dan naar een universiteit.

Minister Ceysens zal hierbij de middelen voor Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) verhogen tot 9,5 miljoen euro. De verdeelsleutel voor dit budget zal echter aangepast worden. Competentie zal hierbij zwaarder doorwegen dan het aantal ingeschreven leerlingen. Op gebied van wetenschappelijk onderzoek is er echter een groeiende kloof is met Japan en de Verenigde Staten. Daarom stijgen de middelen voor onderzoek en ontwikkeling met 75 miljoen euro tegenover vorig jaar. De Arteveldehogeschool zet zich dan ook in om een vooraanstaande rol te spelen als dynamisch leer- en onderzoekscentrum. Als hogeschool profileert ze zich als expertisecentrum in de domeinen die aansluiten bij de opleidingen die ze aanbiedt. Marc Claeys, directeur van COMPahs, gaf meer informatie over de structuur en het vormingsaanbod van COMPahs. Deze instelling organiseert samen met experts op alle niveaus vormingen op maat binnen de Hogeschool. Eigen lesgevers kunnen zo in samenwerking met de overheid, andere organisaties, hogescholen en universiteiten ingeschakeld worden voor een dienstverlening op maat.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here