3,2 miljoen euro voor sanering Oost-Vlaamse benzinestations.

BOFAS, het bodemsaneringsfonds voor tankstations, is bezorgd omdat volgens schattingen nog meer dan de helft van de dossiers niet ingediend zijn. Voor de regio Oost-Vlaanderen werden 47% van het totaal aantal dossiers reeds ingediend. BOFAS doet daarom nog een allerlaatste oproep aan alle eigenaars van een terrein in Oost-Vlaanderen waar ooit een tankstation heeft gestaan. Ze hebben nog precies één maand de tijd om hun dossier in te dienen voor een eventuele bodemsanering van hun terrein. BOFAS draagt de volledige saneringskosten op voorwaarde dat het dossier op tijd wordt ingediend. Over de gehele lijn moeten zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel een inhaalbeweging maken. Er zijn wel beduidende verschillen tussen de verschillende gewesten en provincies.

De responsgraad voor Oost-Vlaanderen bedraagt 47%, voor België bedraagt die 48%. Als we dit per regio bekijken dan blijkt dat de responsgraad in Vlaanderen hoger is dan in Wallonië, respectievelijk 56% voor Vlaanderen en 36% voor Wallonië. Het Brusselse gewest ligt boven het nationale gemiddelde met 60%. Als we de responsgraad per provincie bekijken scoren Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Waals Brabant, Limburg, Luik en Luxemburg beneden het nationale gemiddelde. West-Vlaanderen, Vlaams Brabant, Antwerpen en Namen scoren boven het nationale gemiddelde.

BOFAS benadrukt dat het na 20 maart bij wet geen dossiers meer kan aanvaarden. De VZW stelt dan ook alles in het werk om eigenaars die nog twijfelen alsnog over de streep te trekken. Daarna zal de eigenaar zelf moeten instaan voor de sanering. Dit is een dure aangelegenheid, aangezien de gemiddelde kosten voor een sanering al snel oplopen tot 100.000 Euro. Chris Hoste van BOFAS legt uit: "Ik wil diegene die nog twijfelen op het hart drukken nu te starten met de voorbereidingen. Wie nu geen actie onderneemt, beslist eigenlijk om de sanering zelf te betalen. BOFAS werd net opgericht om eigenaars van een vervuild terrein deze financiële aderlating te besparen".

Ook uitbaters die hun tankstation verder blijven uitbaten kunnen het fonds contacteren voor een tussenkomst van maximaal 62.000 Euro. Eigenaars of uitbaters die gestart zijn met de sanering vóór 1 januari 2000, komen nu ook in aanmerking voor een volledige terugbetaling van de werken die na 1 januari 2000 werden uitgevoerd. Deze specifieke groep van huidige tankhouders kan BOFAS vrij gemakkelijk identificeren via de beroepsfederaties maar specifiek voor de eigenaars van terreinen waar vroeger een tankstation heeft gestaan, heeft BOFAS een uitgebreide informatiecampagne op poten gezet opdat alle betrokken op de hoogte zouden zijn van deze eenmalige actie. Eigenaars van terreinen of tankstations die op BOFAS beroep willen doen of meer informatie wensen, kunnen gebruik maken van het gratis nummer 0800-50 117 of surfen naar www.bofas.be

In het vorige samenwerkingsakkoord konden eigenaars of uitbaters van gesloten tankstations of van voortzettingen reeds een aanvraag voor sanering indienen maar er waren een aantal beperkende maatregelen (bv. sluiting na 1993). De respons hierop was enorm. BOFAS ontving in totaal 1.338 dossiers voor sluitingen en 1.269 dossiers voortzettingen. In 2006 heeft BOFAS een 100 tal bodemsaneringsprojecten van gesloten tankstations opgestart in Brussel, Wallonië en Vlaanderen. In 2007 zal BOFAS ongeveer hetzelfde aantal projecten opstarten. In totaal zullen meer dan 1.000 sites worden gesaneerd gespreid over 10 jaar. Elk project heeft een gemiddelde kost van 100.000 Euro.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here