Geen vertraging voor het Gentse Nederschelde project.

In Gent huldigde Vlaams minister Hilde Crevits officieel de Bavobrug, de Nieuwbrug en de Wijdenaardbrug in. De inhuldiging van deze drie bruggen past in het kader van het "Project Openleggen van de Nederschelde". Hiervoor voorziet minister Hilde Crevits één miljoen euro voor de eerste fase van de Scaldissluis. De sluis is noodzakelijk omdat het waterpeil in het centrum van de stad hoger gelegen is dan het peil aan de Nieuwbrugkaai. De aanbesteding van de werken is voorzien eind 2008, waardoor in 2009 kan begonnen worden met de noodzakelijke voorbereidende werken voor het verplaatsen van nutsleidingen en het archeologisch onderzoek op de site. De totale uitgave voor de Scaldissluis wordt geraamd op 4,5 miljoen euro. Op de meerjarenbegroting is dan ook 2,5 miljoen euro voorzien in 2009 en nog eens één miljoen euro in 2010.

De volledige realisatie van het openleggen van de Nederschelde maakt de effectieve rondvaart om de historische stadskern mogelijk. Dit verhoogt de toeristische troeven en de landschappelijke waarde van de stad Gent in ruime mate. "Na realisatie van het "Project Openleggen van de Nederschelde zal het water nog meer impact hebben op het stadsbeeld van Gent en wordt de omgeving van nog een stuk gezelliger. Dit komt iedereen ten goede. Door reeds dit jaar 1 miljoen euro te voorzien, kan het openleggen van de Nederschelde onverminderd doorgaan." aldus Vlaams minister Hilde Crevits.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here