Afvalinzamelaars roepen op om meer veiligheid in Vlaanderen

De privaatrechtelijke afvalinzamelaars roepen op om in Vlaanderen ook bij de inzameling van oud papier de veiligheid van de ophalers
centraal te stellen. De bedrijven merken dat het inzamelen van afval
op de openbare weg steeds maar gevaarlijker wordt. Meer complexe
ophaalwagens worden ingezet en door het alsmaar drukker wordend
verkeer neemt ook de verkeersagressie toe. Voor alle afvalstromen,
dus ook het papierafval, vragen de bedrijven meer aandacht voor de
veiligheid van de ophalers. Het inzetten van vrijwilligers, ook al
zijn deze vaak erg gemotiveerd en nemen ze hun taak ernstig op, is
tegenwoordig een te groot risico geworden.

Dagelijks zijn er in Vlaanderen vele honderden mensen actief om het
afval huis-aan-huis in te zamelen. Dankzij deze ophalers, geraakt
het afval daar waar het moet komen: de recycling of verwerking.
FEBEM, de Federatie van Milieubedrijven die onder meer de
privaatrechtelijke afvalophalers verenigt, vraagt meer aandacht voor
de veiligheid van de ophalers. Deze mensen worden immers te veel
geconfronteerd met autobestuurders die te ongedurig zijn of met
andere vormen van verkeersagressie. Vergeten wordt dat het inzamelen van afval fysiek een moeilijke job is en dat de ophalers hoe dan ook al extra aandacht moeten hebben voor hun veiligheid omwille van het verkeer. Bijkomend aandachtspunt is de kennis van het werken met de perswagens waarmee het afval wordt ingezameld.

FEBEM heeft 2008 dan ook uitgeroepen tot het "veiligheidsjaar" en zet
dit thema hoog op de agenda. Interne opleidingen zullen worden
opgestart en projecten voorbereid. Daarvoor zal ook steun gezocht
worden bij de federale overheid. FEBEM stelt met tevredenheid vast
dat het nieuwe Vlaamse afvalplan ook oog heeft voor de
veiligheidsproblematiek van de ophalers. Het plan vraagt aan de
gemeenten ook om zich te bezinnen over het gebruik van vrijwilligers
bij de inzameling van papierafval. De FEBEM-leden zullen, met
respect voor de lopende contracten, voortaan enkel nog containers ter
beschikking stellen van vrijwilligers. Deze containers kunnen dan op
een locatie worden geplaatst waar burgers hun papier naar toe kunnen
brengen, waarna het een professionele firma is die deze containers
komt ophalen. Maar voor een huis-aan-huis-inzameling pleit FEBEM om te stoppen met het inzetten van vrijwilligers. Dit past immers
volledig binnen het streefdoel van de privaatrechtelijke
afvalbedrijven om de kwaliteit van de dienstverlening en de
veiligheid nog te verhogen.

Nu zijn er in Vlaanderen nog een 70-tal gemeenten die gebruik maken
van vrijwilligers. In Wallonië bestaat dit nauwelijks. FEBEM hoopt
dat gemeenten en hun afvalintercommunales de komende maanden ingaan op de vraag van de privaatrechtelijke bedrijven om de veiligheid van de ophalers te verbeteren. Tevens rekent de Federatie op meer
begrip van de autobestuurders voor onze ophalers. Dankzij deze
laatsten worden particulieren verlost van hun afval en kan er een
aanvang worden genomen met het verwerken van afvalstoffen tot
grondstoffen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here