VLD vraagt structurele maatregelen gezondheidszorg

Naar aanleiding van de bekendmaking, morgen, van de te verwachten tekorten in de gezondheidssector, steunt het VLD-partijbestuur het voornemen van de regering om alle partners in de sector voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen. Meer in het bijzonder zullen de partners gevraagd worden om op korte termijn zelf structurele voorstellen te formuleren.

De VLD herinnert aan de afgesproken 4,5%-groeinorm. Ze vraagt dat de regering de verschillende actoren in de gezondheidssector – mutualiteiten, beoefenaars en producenten – voor hun verantwoordelijkheid plaatst en hen oplegt om structurele maatregelen uit te werken die toelaten binnen de 4,5% te blijven, dit jaar en ook in 2005. Somers: "Op basis van de cijfers die morgen worden bekendgemaakt moeten de deelsectoren die hun budgetten overstijgen voor hun verantwoordelijkheid worden geplaatst en besparingen doorvoeren, in plaats van algemene besparingen op te leggen die de hele sector treffen.

Zuinige sectoren mogen niet verplicht worden mee op te draaien voor de tekorten in andere sectoren." Bovendien moeten de noodzakelijke maatregelen voor de VLD voldoen aan 3 voorwaarden:
(1) de vrije uitoefening moet gewaarborgd blijven,
(2) aan de toegankelijkheid van de gezondheidszorgen mag niet getornd worden en
(3) de hoge kwaliteit moet gegarandeerd blijven. "We wachten de voorstellen van de partners af, maar geven als VLD alvast enkele duidelijke krijtlijnen mee waarbinnen de voorstellen moeten blijven", zo besluit Somers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here