UNIZO pleit voor horeca vriendelijke steden en gemeenten.

Bij het begin van 2008 wil Unizo Zuid-West-Vlaanderen samen met Horeca Zuid-West-Vlaanderen een voorstel lanceren naar de gemeentebesturen toe om het Horecavriendelijk karakter van onze steden en gemeenten nog te versterken. Het opstellen van een Horecabeleidsplan is een eerste maar belangrijkste stap. De Horeca is immers een sector die omwille van de hoge arbeidskost en de hoge BTW anderzijds zeer zwaar belast wordt. Vandaar het voorstel om op lokaal vlak specifieke inspanningen te leveren voor de Horecasector. Het plan moet de aantrekkelijkheid van onze steden en gemeenten versterken en de economische leefbaarheid van onze gemeenten en steden ten goede komt. Het voorstel wordt samengevat in een viertal aandachtspunten. Deze punten zijn geen eisenpakket maar een aanzet voor de lokale besturen om over deze punten na te denken en zo mogelijk aan te pakken met de plaatselijke UNIZO afdelingen en de lokale Horecacoach.

Terrassen zijn een onmisbaar gegeven in de Horeca. Van zodra de zon chijnt vormen ze een meerwaarde voor de uitbaters en hun omgeving. Het lastenvrij houden van deze terrassen is een bewuste horecavriendelijke keuze. Eventuele terrasretributies dienen onmiddellijk gerecycleerd in directe en gezamenlijke promotie naar het horeca- en winkelgebeuren. Daarenboven moet iedere gemeente aan de horeca de mogelijkheid bieden om nieuwe terrassen aan te leggen, uiteraard binnen weloverwogen voorwaarden inzake veiligheid, mobiliteit en aantrekkelijkheid. Uiteindelijk zal dit leiden tot een win-win operatie. Tegelijkertijd moeten deze terrassen en hun horeca zaken steeds bereikbaar zijn, ook voor de minder mobiele bevolking. Kortparkeerstroken en minimale hinder bij openbare werken zijn deze basis voor deze mobiliteit.

De Horeca wordt regelmatig geconfronteerd met een tekort aan opgeleid personeel. Via de lokale tewerkstellingsfora en in samenwerking met de lokale horeca actoren inzake opleiding en tewerkstelling kunnen opleidings- en tewerkstellingsprojecten aangemoedigd worden. De aanwezige horeca opleidingen verdienen een regionale ondersteuning en aanmoediging gezien zij geschoold personeel afleveren en lokale tewerkstelling daadwerkelijk mogelijk maken. Tegelijk moet de traditionele Horeca opleiding de weg openen naar een Hogere Beroepsopleiding. Als iedere gemeente en stad dit idee genegen is kan de Horeca in een hogere versnelling schakelen.

Een speciale afdeling horeca op de gemeentelijke en stedelijke website met doorkliksysteem naar eigen websites is ontegensprekelijk een meerwaarde voor de gemeente en haar horeca. Na de stad van de smaak kan de streek van het tafelen een nieuwe uitdaging zijn waarbij iedere horecazaak zijn specialiteit in de verf zet. Meer dan een mand met streekproducten maar een gids met een duizendtal adressen waar smaak te beleven valt. Een smaakmakertje voor deze streek waar tafelen nog steeds zijn sporen verdient.

De lokale horeca systematisch betrekken bij het opstellen van toeristische beleidsplannen zal de aantrekkelijkheid van een gemeente en stad op toeristisch vlak enkel maar versterken. Evenementen van welke aard ook zijn niet meer weg te denken uit de gemeentelijke en stedelijke kalender. Zij versterken de samenhorigheid en de uitstraling van iedere gemeente en stad en zijn het amateurisme ontgroeid. Het tijdig betrekken van de lokale horeca bij deze evenementenkalender kan de samenhorigheid versterken door na te gaan op welke wijze de horeca een creatieve meerwaarde kan leveren.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here