België is voorbeeld voor orgaandonatie.

Met 29 donoren op een miljoen inwoners boekte België in 2007 belangrijke terreinwinst op het vlak van orgaandonatie. Ook de wachtlijsten voor organen daalden drastisch. De sensibiliseringsacties door het Ministerie van Volksgezondheid, patiëntenverenigingen en transplantatiecentra lijken vruchten af te werpen. In 2006 waren er in België 27 donoren op een miljoen inwoners. Dit aantal steeg tot 29 in 2007. Een stijging met iets meer dan 6%. Volgens de jongste statistiek van Eurotransplant doet België het verhoudingsgewijs beter dan Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Dit resulteerde in opvallende cijfers voor transplantaties vooral van nieren en levers. In 2007 vonden in België in totaal 487 niertransplantaties, 249 levertransplantaties, 172 longtransplantaties, 83 harttransplantaties en 44 pancreastransplantaties plaats.

Ook het aantal wachtlijsten daalde. Volgens Eurotransplant wachtten in 2006 nog 879 Belgen op een nier. Dit aantal daalde tot 796 in 2007. Voor levers daalde het aantal wachtenden van 177 in 2006 tot 166 in 2007. Voor longen noteerde Eurotransplant een lichte daling van 56 in 2006 tot 50 in 2007. Het aantal patiënten dat wachtte op een nieuw hart bleef met 28 stabiel. Volgens de FOD Volksgezondheid staan de cijfers van Eurotransplant ongetwijfeld in verband met de inspanningen die de Belgische federale overheid de jongste jaren leverde op het vlak van sensibilisering voor orgaandonatie. Dankzij de actie Beldonor.be steeg het aantal inschrijvingen in het nationale register voor orgaandonatie van 33.000 in 2005 tot zo'n 77.000 vandaag. Ook de patiëntenverenigingen en de transplantatiecentra leverden een wezenlijke bijdrage in de sensibilisering van de bevolking voor de problematiek van het tekort
aan organen.

Heel waarschijnlijk leverde ook het screeningssysteem GIFT een bijdrage in deze evolutie. GIFT werd in 2007 door de FOD Volksgezondheid als proefproject gelanceerd in een 60-tal ziekenhuizen om potentiële donoren in de spoedafdeling sneller en beter te kunnen opsporen. Verwacht wordt dat in 2008 de meeste algemene ziekenhuizen in beide landsgedeelten tot het GIFT-systeem zullen toetreden. Ook zijn er opleidingen voorzien om de betrokken zorgverstrekkers vertrouwd te maken met de invoering van het systeem. Om de bevolking verder te sensibiliseren voor de problematiek van orgaandonatie lanceert de FOD Volksgezondheid binnenkort een nieuwe campagne met een didactisch luik voor laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs en een speciale actie naar het groot publiek toe als voorbereiding op de werelddonordag van 11 oktober 2008.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here