Nederlandse bedrijven hebben laag IQ

Bedrijven en instellingen kunnen nu het 'IQ' van hun organisatie testen. Op de website www.biaward.nl is een vragenlijst beschikbaar waarmee vanuit vijf invalshoeken kan worden bepaald hoe slim een organisatie is: het Nationaal BI Survey (BI staat voor business intelligence). Gemeten wordt onder andere in welke mate de zintuigen, het brein en ledematen van de organisatie zijn ontwikkeld en goed met elkaar samenwerken.

Voorafgaand aan de lancering van 'De IQ-test voor organisaties' heeft een team van zes organisatie-experts in het voorjaar van 2007 een onderzoek uitgevoerd onder honderdvijftien organisaties. De resultaten daarvan tonen aan dat Nederlandse bedrijven en instellingen behoorlijk laag scoren. Men behaalt een 4,5 op een schaal van 10. Organisaties die de afgelopen jaren financieel goed presteerden, en daarbij zichtbaar baat hadden van BI technologie en een slimme organisatie, behaalden een voldoende (6,2). Weliswaar is dit nog mager, maar toch significant beter dan het gemiddelde.

Organisaties worden helaas niet vanzelf slim. Van oudsher bevatten deze verkokerde en gefragmenteerde systemen, structuren en culturen. Dit belemmert effectieve besturing en soepele samenwerking, zowel binnen de organisatie, alsook over de grenzen heen. Net alsof het organisatiebrein verkeert in constante verdoving en zich afsluit voor signalen die vragen om gezamenlijke actie en nieuw integraal beleid.

"De individuele zintuigen van een organisatie zijn doorgaans behoorlijk ontwikkeld. Echter, het interpreteren van de verschillende signalen en op basis daarvan integraal actie ondernemen en samenwerken, daar schort het aan bij veel organisaties" aldus Daan van Beek, research director Passionned en auteur van het boek 'De intelligente organisatie'. Feitelijk komt het hierop neer dat medewerkers van verschillende afdelingen en diensten binnen een organisatie maar moeilijk komen tot samenwerken. Ook al heeft iedereen die er werkt een hoog IQ, we kunnen dat niet zomaar bij elkaar optellen.

Leo Kerklaan, managementexpert en voorzitter van de jury van de BI Awards, weet wel waar dat aan ligt. "Binnen organisaties zie je veel gesloten structuren, eigenlijk allemaal koninkrijkjes. Vooral als er vernieuwing plaats moet vinden, blijkt het uitermate lastig om vanuit één gedachte goed samen te werken. Men heeft het gevoel iets te moeten inleveren. De eigen afdeling gaat één stap achteruit. Maar men beseft daarbij niet dat de totale organisatie twee stappen vooruit kan gaan!"

Het onderzoeksteam van het Nationaal BI Survey onderzocht de afgelopen jaren honderden organisaties en kwam tot een aantal verrassende ontdekkingen en conclusies. Deze zijn te downloaden door de volgende link aan te klikken: Hoe intelligent of dom is Nederland v12.PDF

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here