Microsoft treft nieuwe maatregelen tegen illegaal softwaregebruik

Windows Vista Service Pack 1, dat in het eerste kwartaal van 2008 verschijnt, bevat een nieuwe versie van Windows Genuine Advantage (WGA). Het gaat hier om een software-update die een aantal bekende inbreuken op Windows Vista activeringsproces tegengaat. Microsoft wil hiermee gebruikers beschermen tegen illegale software, oneerlijke concurrentie in het verkoopkanaal tegengaan en ook zijn intellectueel eigendom beschermen. Als marktleider ziet Microsoft het als zijn verantwoordelijkheid alles te doen om het probleem van illegale software aan te pakken.

Deze update volgt op een reeks technologische maatregelen tegen illegaal gebruik van Windows Vista die Microsoft in oktober 2006 heeft aangekondigd. Microsoft boekt goede resultaten met de maatregelen tegen illegaal softwaregebruik, maar de softwarepiraten gebruiken steeds geavanceerde technieken. Daarom blijft waakzaamheid geboden en zal het WGA-programma verder worden ontwikkeld, mede op basis van feedback van klanten. De activering en validatie onder WGA gaat gelden voor alle versies van Windows Vista, dus ook voor versies die onder een zakelijke volumelicentie vallen. Deze klanten, als ook de distributeurs, resellers en verdere partners zijn over deze software-update door Microsoft ingelicht.

De WGA update (voor consumenten en kleinbedrijf) is een onderdeel van Service Pack 1 dat via Automatic Update zal worden geïnstalleerd. Alleen als er geconstateerd wordt dat er sprake is van een niet-legitieme versie wordt de gebruiker gevraagd voor activering te zorgen. Als er niet voor Automatic Update is gekozen, kan de gebruiker zelf bepalen of de WGA-update wordt geïnstalleerd. Zodra men echter een update of Microsoft-product wil downloaden van de Microsoft site moet het systeem door WGA gevalideerd moeten worden. Anders zal de gebruiker alleen nog beveiligingsupdates kunnen ontvangen.

Het gebruik van een niet-legitieme versie van Windows Vista is in veel gevallen geen bewuste keuze van de gebruiker. Zo blijkt uit mystery shopping onderzoek dat Microsoft op regelmatige basis houdt dat circa 10% van alle systeembouwers in Nederland PC's aanbieden met een illegale versie van Windows. Gebruikers zijn zich ook vaak niet bewust van de nadelen en gevaren die kleven aan het gebruik van niet-legitieme of vervalste software. Uit foutmeldingen en 'crash reports' die gebruikers bij Microsoft hebben ingediend, blijkt dat sommige vervalste software en inbreuken op de activering zorgen voor onbetrouwbare systemen. Onderzoek van Microsoft heeft uitgewezen dat illegale software vaak schadelijke software, zoals spyware, bevat. Bovendien krijgen gebruikers van niet-legitieme software geen ondersteuning bij vragen of problemen en geen gratis aanvullende software en updates.

"De grote meerderheid van de Windows Vista-gebruikers heeft een legitieme versie. Wie zonder het te weten een niet-legitieme versie blijkt te gebruiken bieden we alle hulp om alsnog aan een legitieme versie te komen. Slachtoffers van zeer goed vervalste software kunnen onder voorwaarden zelfs gratis vervangende software krijgen", zegt Goswijn Thijssen van Microsoft Nederland. "We vinden het erg belangrijk om gebruikers en bedrijven te beschermen tegen de gevaren van namaaksoftware. Zo blijkt uit onderzoek dat deze vaak ongewenste software bevat, zoals spyware en virussen. Daarnaast willen we ook concurrentievervalsing in het zogenaamde verkoopkanaal tegengaan. Verder doen we dit natuurlijk ter bescherming van ons intellectueel eigendom en om omzetderving tegen te gaan."

De nieuwe generatie Microsoft-producten, waaronder Windows Vista, beschikt over ingebouwde faciliteiten die het omzeilen of beïnvloeden van het activeringsproces tegengaan. Niet-geactiveerde of niet-legitieme versies moeten binnen 30 dagen geactiveerd worden. Wanneer een niet-legitieme versie wordt gedetecteerd krijgt de gebruiker duidelijke meldingen, vergelijkbaar met de meldingen wanneer een illegale versie van Windows XP wordt ontdekt.

Bij de ontwikkeling van WGA is terdege rekening gehouden met de privacy van gebruikers. WGA verzamelt geen namen, adressen, e-mailadressen of andere contactinformatie. Indien nodig verzamelt WGA informatie over de hardware, de software en de product key. IP-adressen worden slechts tijdelijk vastgelegd op het moment dat een gebruiker contact legt met de WGA website of een server van Microsoft. TÜViT, een onafhankelijke Duitse veiligheidscontroleur, heeft Windows Genuine Advantage getest om na te gaan hoe goed de gegevens van klanten worden beschermd. TÜViT heeft bevestigd dat er geen gegevens worden verzameld aan de hand waarvan Microsoft gebruikers kan identificeren of contact met hen kan opnemen. TUViT doet ook een audit van het Software Protection platform in Windows Vista.

Microsoft
Microsoft (NASDAQ: MSFT) is opgericht in 1975 en stelt met zijn software, diensten en technologische oplossingen mensen en organisaties overal ter wereld in staat hun ambities te verwezenlijken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here