Geraardsbergen… 54 ton asbesthoudende afvalstoffen

Het Unal-Buurtactiecomité verzamelde in de maand juli 2007 1000 bezwaarschriften tegen de uitbreidingsplannen van het afvalstockerend en verwerkend bedrijf Rebuco gelegen op de Unalsite, Gaverstraat te Overboelare-Geraardsbergen. Nadat het buurtcomité de bezwaren had overhandigd aan het stadsbestuur trok het bedrijf zijn aanvraag in. Nu wordt de buurt geconfronteerd met een nieuwe aanvraag van een concurrerend bedrijf M&V containers. De firma Maes Gino en Van Den Brempt Jurgen heeft een aanvraag ingediend voor gelijkaardige activiteiten: (o.a. opslag van 54 ton asbesthoudende afvalstoffen).

Opnieuw is er grote onrust in de buurt.

De site wordt omgeven door woonkernen. De afvalbedrijven bevinden zich spijtig genoeg zeer dicht bij de woonzones van de Gaver-, Voskens- en Resteleustraat, Guilleminlaan, Broek-, Meers- ,Rood-Kruis-, Polder- , Kattestraat, Gasthuis- en Hunnegemstraat, Brouwershof, Kruisveldekensstraat, Majoor Van Lierdelaan, Hoge Buizemont, Buizemontstraat en Boelarebos.

De zware industrie zorgt voor enorme lawaaihinder en doordat de site moeilijk bereikbaar is krijgt de buurt en het centrum van Geraardsbergen de overlast van het vrachtverkeer te slikken. De Gaverstraat is vaak gehuld in stofwolken door de af en aanvoer van diverse afvalstoffen, waar onder asbest. Het buurtcomité is verontwaardigd omdat geen enkele inspanning wordt gedaan om de stof overlast in te perken.

Het buurtcomité zal opnieuw bezwaar aantekenen tegen deze uitbreidingsplannen en is verbaasd dat de stad niets onderneemt tegen de onvergunde activiteiten van beide afvalbedrijven.

Het Unal-buurtactiecomité is van oordeel dat de Unalsite totaal ongeschikt is voor zware industrie. Toen jaren geleden de Unal"stekjesfabriek" nog bestond was er reeds veel hinder en vervuiling. Nu de stekjesfabriek er niet meer is vindt het buurtcomité dat de overheid de site een andere bestemming moet geven waarbij woongebieden en niet vervuilende, ambachtelijke, industrie voorrang krijgen.

Het buurtcomité krijgt de steun van verschillende verenigingen en politieke partijen. Gemeenteraadslid David Larmuseau (CD&V) zal op de gemeenteraadszitting van 13 november '07 een interpellatie houden over deze problematiek.

Besluit: Dit bedrijf hoort niet thuis in de buurt van een woongebied, en dus hindergevoelig gebied. Vanuit onze grote bekommernis voor een gezonde, rustige en duurzame leefomgeving kunnen wij ons niet akkoord verklaren met de toekenning van een nieuwe milieuvergunning voor Maes-Van Den Brempt. Namens het Unal-Buurtactiecomité

Johan De Weerdt

Christine Hijsselinckx

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here