Vl. Belang tegen toekennen van de gouden erepenning aan Tom Barman

Het Vlaams parlement reikt tweejaarlijks een aantal gouden erepenningen uit aan verdienstelijke Vlamingen. Dit jaar is het de beurt aan een aantal personaliteiten uit de Vlaamse show- en variétéwereld om de gouden erepenning in ontvangst te nemen. Naast Raymond van het Groenewoud (kleinkunst), Will Tura (lichte Vlaamse muziek) en Dirk Brossé (musical- en filmmuziek) is het tevens de bedoeling om aan Tom Barman (popmuziek) de gouden erepenning te overhandigen.

Het Vlaams Belang verzet zich echter met klem tegen een gouden erepenning voor Tom Barman. Het is immers alles behalve evident dat een partijpolitiek geëngageerd iemand zoals Tom Barman, die zich in het recente verleden met krachtige uitspraken gekeerd heeft tegen het Vlaams Belang en de kiezers van het Vlaams Belang, uitgerekend door het Vlaams parlement waar het Vlaams Belang 24% van de Vlaamse kiezers vertegenwoordigt, gehuldigd zou worden. Het Vlaams Belang heeft overigens de indruk dat Tom Barman enkel gehuldigd wordt omwille van zijn engagement tegen het Vlaams Belang en niet omwille van zijn artistieke kwaliteiten. Het kan geen toeval zijn dat uitgerekend Sp.a-voorzitster Caroline Gennez en VLD-minister Patricia Ceysens Tom Barman hebben voorgedragen voor de gouden erepenning van het Vlaams parlement.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams parlement dat maandag jl. diende te beslissen over de toekenning van de gouden erepenning heeft na protest van het Vlaams Belang de beslissing terzake uitgesteld tot volgende week maandag. Hoe dan ook is het Vlaams Belang niet van plan om zich neer te leggen bij een eventuele beslissing van het bureau. Het Vlaams Belang beraadt zich momenteel over eventuele acties tegen het toekennen van de gouden erepenning aan Tom Barman. Aldus Filip Dewintern

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here