Gent en Terneuzen werken samen

De steden Gent en Terneuzen hebben afgelopen vrijdag een intercommunale vereniging opgericht die over de landsgrenzen heen werkt. Het samenwerkingsakkoord of GOL (Grensoverschrijdende Openbaar Lichaam) werd op het Gentse Stadhuis ondertekend en bezegeld met een receptie. Burgemeester Termont stelde het project voor: "Het akkoord biedt de partners de kans om grensoverschrijdend op te treden en specifieke dossiers aan te pakken en om gezamenlijke initiatieven te plannen en uit te voeren. Het is een geschikte stuctuur om op lange termijn over de landsgrenzen heen te werken, en bovendien: als het dossier klaar is wordt het naar Europa gestuurd. Als die hun zegen geven dan kan er uit Europese fondsen geput worden".

Concrete aanleiding tot de oprichting van het GOL is de komst van een volledig nieuwe bedrijfszone voor de glastuinbouwsector in Terneuzen. In de loop van volgend jaar wordt er in de Smidsschorrepolder op een 7 kilometer afstand van de Belgisch Nederlandse grens, een terrein met 300 ha aan bedrijfsruimte ingericht. Het eerste project van deze GOL is de glastuinbouwsector, een bijzonder sterke economische speler in Nederland die werk verschaft aan een kwart miljoen werknemers, interim-arbeiders niet meegerekend. Het is tevens één van de groeisectoren in de Nederlandse economie. De inrichting van het glastuinbouwgebied in Terneuzen is het resultaat van een herlokalisatie van de Nederlandse glastuinbouwsector. Deze operatie werd geïnitieerd door de landelijke overheid om de sector te bewegen naar gebieden met meer bedrijfsruimte en doorgroeimogelijkheden.

Gent stapt mee in dit specifieke project om de aanwerving van nieuwe werknemers mee in goede banen te leiden. De tewerkstelling situeert zich vooral bij lager- en ongeschoolde werknemers. Banen dus die ook voor Gentse langdurig werkzoekenden heel wat mogelijkheden kunnen bieden. Schepen Mathias De Clercq: "De Stad Gent heeft, via het partnerschap Gent, stad in werking, al zekere ervaring opgebouwd in dergelijke dossiers". Zo werd in de loop van het jaar 2002 een soortgelijke operatie uitgevoerd naar aanleiding van de massale aanwervingen in de Havenzone. Volvo Cars nam toen een extra productielijn in gebruik, met een sterk toegenomen personeelsvraag voor het eigen bedrijf maar ook bij de toeleveranciers.

Het glastuinbouwproject is het eerste initiatief dat in deze structuur gezamenlijk wordt opgenomen maar niet het laatste. Het is de bedoeling om op termijn meer en andere projecten gezamenlijk vorm te geven en uit te voeren met inzet van het GOL. De maatschappelijke zetel van de nieuwe, grensoverschrijdende organisatie wordt in Gent gevestigd. Wethouder J.M. Van Schaik uit Terneuzen wordt de eerste voorzitter van het GOL Gent – Terneuzen. Schepen van Economie, Jeugd, Werk en Middenstand Mathias De Clercq wordt benoemd tot ondervoorzitter van het GOL. Schepen van Onderwijs en Opvoeding Rudy Coddens maakt eveneens deel uit van de raad van bestuur van de nieuwe vereniging. Link: www.werkenindekas.nl

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here