IKEA komt naar Flanders Expo.

Het Gentse stadsbestuur wil de komende jaren belangrijke economische projecten verwezenlijken. Zo is er het Arteveldestadion, het industriepark Eiland Zwijnaarde, het technologiepark in Zwijnaarde, de succesvolle vernieuwing van de Trefil Arbed site en uiteraard het project The Loop. Het strategische belang van dit project is niet te onderschatten. Het gebied dat sociaal economisch onderbenut is krijgt hierdoor een enorme impuls. De site heeft plaats voor 155.000 m2 kantoren, 150.000 m2 kennisbedrijvigheid, 69.000 m2 retail, 40.000 m2 ontspanning, en 98.500 m2 woonruimte. Om dit te verwezenlijken heeft de stad samen met een aantal privé partners de nodige gronden in de naamloze vennootschap "Grondbank The Loop" ingebracht. Die heeft nog eens 20 miljoen nodig om de gronden te ontwikkelen. In het project is er ook ruimte voor natuurontwikkeling, rationeel energiegebruik, integraal waterbeheer, duurzaam bouwen, bedrijventerreinmanagement en zo meer. Meer info over dit totaal nieuwe stadsdeel: www.Genttheloop.be

De eerste actie van de NV Grondbank The Loop was om woensdagmiddag een compromis te tekenen met IKEA om een nieuwe vestiging op de terreinen rechtover Flanders Expo te bouwen. De nieuwe IKEA zal zijn deuren openen rond Kerstmis 2008. Een record, want de bouw kan ten vroegste in het voorjaar 2008 beginnen. Alhoewel het schepencollege de bouwvergunning vandaag goedgekeurd heeft zijn er nog vergunningen nodig en kan er nog beroep aangetekend worden. Al meer dan 12 jaar is er al sprake van een IKEA vestiging in Gent. Maar met de aankoop van 4 hectare grond en de toekenning van de bouwvergunning is de stap zo goed als definitief gezet. De nieuwe IKEA zal de grootste van België zijn. Omdat het gebouw op palen staat is er meteen plaats voor 1.900 wagens. Daarvan zijn 1.200 parkeerplaatsen voorzien voor IKEA, de rest kan door andere gebruikers van de site gebruikt worden. Link www.ikea.be

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here