Na de babyvoeding en de koffie nu ook de huisdieren!

Het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) heeft de fundamentele taak om de volksgezondheid te beschermen door elke stap van de voedselketen te controleren. In het kader hiervan werd op 16 januari 2006 het KB tot vaststelling van de nadere regels van erkenning, toelating en voorafgaande registratie door het FAVV gepubliceerd. In dit KB worden alle operatoren die vallen onder de controlebevoegdheid van het FAVV in categorieën gerangschikt, gebaseerd op een risicobeoordeling. Elke categorie gaat gepaard met een reeks te vervullen formaliteiten en verplichtingen. Teneinde zijn controlebevoegdheid doeltreffend te maken, dient het FAVV zelfbedruipend te zijn.

De gevolgen van dit KB hebben reeds meermaals de actualiteit gehaald. Eerst waren er de apothekers die omwille van de verkoop van babyvoeding een bijdrage moesten betalen. Naderhand was er heisa omdat schooldirecties een schrijven ontvangen hadden waaruit op het eerste zicht bleek dat ook zij hun steentje moesten bijdragen voor het verstrekken van koffie in de leraarskamer. Nu worden ook de dierenartsenpraktijken geviseerd. Eind september hebben de erkende dierenartsen van de provincie Limburg een schrijven ontvangen van de PCE (Provinciale Controle Eenheid) betreffende de registratie en/of toelating bij het FAVV voor dierenartsen die handelen in diervoeders.Volgens deze brief dienen dierenartsen die voeding en/of voedingssupplementen verkopen aan al dan niet voedselproducerende dieren een aanvraag tot registratie en/of toelating in te vullen. Om deze registratie te verkrijgen, zou vervolgens per vestiging een bijdrage moeten betaald worden.Vreemd genoeg wordt geen onderscheid gemaakt tussen voeding en/of voedingssupplementen die verbruikt worden door voedselproducerende dieren of door gezelschapsdieren.

Marc Janssens van de Vlaamse Dierenartsen Vereniging: "De rol van het FAVV is de bescherming van de volksgezondheid. Wij eten noch huisdieren, noch huisdiervoeding. Wij zien dan ook niet in hoe de verkoop van petfood invloed kan hebben op de volksgezondheid. Wij begrijpen dan ook niet waarom dierenartsenpraktijken die voeding of voedingssupplementen verkopen voor gezelschapsdieren moeten geregistreerd worden bij het FAVV en hiervoor een bijdrage moeten betalen. Bovendien is petfood de enige voeding waarvoor een BTW voet van 21% gehanteerd wordt. Indien het FAVV vindt dat zij enige controle moet uitoefenen, kan misschien aanspraak gemaakt worden op de BTW meerwaarde van 15%. Wij menen dat het FAVV misbruik maakt van het huidige politieke vacuüm".

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here