Scholen betalen geen taks op koffie in de lerarenkamer

Het Federaal Voedselagentschap reageert op enkele foutieve voorstellingen over heffingen ten laste van scholen. Het KB van 16 januari 2006 voor de erkenningen en registraties afgeleverd door het FAVV, stelt dat een aantal categorieën niet beschouwd worden als "actieve operatoren", dit zijn personen of organisaties actief binnen de voedselketen. Deze categorieën worden beschreven als "inrichtingen die gratis dranken aan de klanten, bezoekers of personeelsleden aanbieden op voorwaarde dat ze geen andere activiteiten in de voedselketen uitoefenen". Concreet betekent dit dat scholen die koffie aanbieden aan hun leraren hiervoor geen heffing aan het Voedselagentschap moeten betalen!

Als deze scholen toch een uitnodiging hebben ontvangen tot betaling dan volstaat het dat ze via het callcenter aangeven dat ze niet actief zijn binnen de voedselketen. Als scholen dranken of maaltijden aanbieden aan hun leerlingen, dan moeten zij zich wel laten registreren bij het Voedselagentschap en een jaarlijkse heffing betalen.
Alle operatoren actief binnen de voedselketen betalen een heffing aan het Federaal Voedselagentschap. Met deze heffing voert het agentschap controles uit die nagaan of de aangeboden voedingsmiddelen voldoen aan de kwaliteitseisen en de veiligheidscriteria.

In 2005 controleerde het Voedselagentschap 639 scholen De vaak bedroevende resultaten tonen aan de controles door het FAVV gewettigd en nodig zijn.
Algemene hygiëne: 62,2% niet conform
Naleven koudeketen: 23,3 % niet conform
Naleven warmteketen: 27,9% niet conform
Temperatuur frituurvetten: 27,5% niet conform
Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) : 79,6% niet conform
Traceerbaarheid: 41,4% niet conform.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here