"Gent, stad in werking" stelt nieuwe initiatieven voor

"Gent, stad in werking" is een samenwerking van werkgevers, tewerkstellingsinitiatieven en de Stad Gent om allerlei initiatieven rond tewerkstelling en sociale economie te bundelen. In de acht jaar dat Martine De Regge en Daniël Termont het voorzitterschap waren behaalde 'Gent, stad in werking' prachtige resultaten. De tijd is echter aangebroken om de fakkel door te geven. Dit jaar neemt schepen Mathias De Clercq het voorzitterschap op. Tijdens de nieuwjaarsreceptie mocht de nieuwe voorzitter een aantal nieuwe initiatieven aankondigen.

Schepen Mathias De Clercq: "Gent is een stad van kennis en cultuur. De centrale geografische ligging van Gent is een enorme troef, het Sint-Pietersstation is het belangrijkste passagiersstation van Vlaanderen en de Gentse haven zorgt voor een aanzienlijk deel van het goederentransport. De Universiteit Gent, hogescholen en talrijke spin-offs en kenniscentra maken Gent tot één van de belangrijkste kenniscentra van ons land. Gent is een moderne industriestad, distributiecentrum, toerismestad, winkelstad en cultuurstad: dat moeten we promoten. Deze zes profielen bepalen immers de unieke positie van onze stad".

Mathias De Clercq wil ook dat Gent maximaal inspeelt op de initiatieven voor werk die door de Europese, federale en Vlaamse overheid worden genomen. Zo moeten werkzoekenden nog veel doelmatiger op de juiste werkervaringsplaats komen. Ook binnen de eigen stadsdiensten moet voldoende ruimte blijven om mensen werkervaring te laten opdoen. Schepen De Clercq: "Momenteel werken ongeveer 200 mensen uit 81 verschillende organisaties op één of andere manier actief mee aan het realiseren van het stedelijke werkgelegenheidsbeleid De Punt en het Beroepenhuis zijn hiervan ondertussen klassieke voorbeelden waarop we fier mogen zijn. Maar ook vele andere initiatieven illustreren de slagkracht van Gent".

Een ander probleem is mobiliteit. Het gebrek aan mobiliteit is één van de redenen is waarom mensen moeilijk werk vinden. Daarom moeten we duurzame vormen van woon-werkverkeer promoten, collectief werknemersvervoer stimuleren en nieuwe vormen van mobiliteit ontwikkelen. Samen met schepen Temmerman werd Max Mobiel opgericht. Dagelijks brengen de minibusjes van Max Mobiel werknemers, jobstudenten en kandidaat-werknemers van en naar moeilijk te bereiken bedrijven. De shuttlediensten maken de verbinding tussen het openbaar vervoer en de ondernemingen. In de toekomst zal Max Mobiel haar werking nog verder uitbreiden en instaan voor fietsverhuur aan het station Gent Sint-Pieters.

Gent kende in 2006 nog 14.202 niet werkende werkzoekenden. In 2005 waren dit er nog 15.676. Een daling met dus met 9,4%. En de werkloosheid in Gent daalde het afgelopen jaar met 1,64%, dat is beter dan het Vlaamse gemiddelde met een daling van 0,77%. Ook het aantal jongere werkzoekenden daalde het afgelopen jaar met 17%. Hier scoort Gent iets beter dan het Vlaamse gemiddelde. Toch blijft de algemene werkloosheidsgraad in Gent boven het Vlaamse gemiddelde, namelijk 12,68% tegenover 7,75% in Vlaanderen. Toch zijn er goede initiatieven zoals het Jongerenwerkplan waar onze stad samen met de VDAB en andere partners een zeer actieve rol in speelt. Eén van de veel gehoorde opmerkingen is het gebrek aan motivatie bij jonge werkzoekenden. Schepen De Clercq: "Daarom moet er gekeken worden naar een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Als schepen van werk en van jeugd zal ik deze problematiek dan ook van zeer nabij opvolgen".

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here