Oud Doodshuisje Aalst wordt opvang thuislozen en CAW-huis

niemandsland

Aalst (redactie/mas) Met de steun van het OCMW Aalst, de Stad Aalst, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) realiseert het CAW regio Aalst een site van welzijn voor de toekomst: het CAW Huis Aalst.

Dit vraagt om een ingrijpende verbouwing van het opvangcentrum Niemandsland (het oude hospitaalgebouw aan de Hertshage en het oude Doodshuisje). De plannen hiertoe werden getekend door stadsarchitecte Hilde Eylenbosch. De verbouwing steunt op een aantal belangrijke peilers: het verhogen van kwaliteit,
comfort, veiligheid en efficiëntie.

In het nieuwe CAW Huis brengen ze de verschillende werkvormen van het CAW regio Aalst samen. In hetzelfde gebouw willen ze hun nachtopvang, crisisopvang, begeleid wonen, gezins- en relationele werking, secretariaat, directie, vrijwilligerswerking, …huisvesten.

Het centrale gedeelte van het vroegere hospitaalgebouw wordt opengewerkt en krijgt een open en luchtige structuur. Openheid, overzicht, ontmoeting, … “welkom” staat hier figuurlijk en letterlijk centraal. In het nieuwbouwgedeelte zijn o.a. vergaderruimte, gespreksruimtes en personeelsruimte voor bezoekers en cliënten gemakkelijk bereikbaar. Van op de straat kan je er bijna letterlijk binnenstappen.

In het opvangcentrum Niemandsland dienen ze verschillende verwachtingen van bewoners en werking te mixen: functionaliteit vs. een eigen plek;  groepswerk vs. het belang van het individu; zich thuis voelen vs. doorstroming’ naar begeleid wonen, ambulante hulpverlening, naar buiten …

Voor personen die hier onderdak vinden in het kader van “het  jaarlijkse winternoodplan” en voor de gasten die maar één à drie nachten verblijven, hebben ze een “kort verblijf” dat apart kan functioneren van de rest van het opvangcentrum. Hiervoor bouwen ze zes kamers die moduleerbaar zijn. Vooral in de winterperiode dienen ze op bepaalde momenten meer mensen op te vangen. Ze gaan dan in overcapaciteit en plaatsen bedden bij om iedereen op te vangen. In deze Bed-Bad-Brood formule verblijft men vanaf ten vroegste 20u ’s avonds tot ten laatste 9u ’s ochtends.

De crisisopvang, de nachtopvang, de 24u/24u werking, het crisismeldpunt, … verplichten hen tot een optimale werking op momenten dat andere diensten gesloten of onbereikbaar zijn. Het CAW-huis dient m.a.w. vooral buiten de kantooruren, aanspreekbaar en bereikbaar te zijn voor crisisvragen. Zij moeten kunnen voldoen aan de eisen van een noodplan (winternoodplan, rampenplan, ..), maar ook aan de eisen van crisisopvang en begeleiding. Dit houdt in dat ze steeds flexibel moeten kunnen omspringen met hun ruimte. Een flexibiliteit die zich vertaalt in de infrastructuur, speciaal ontworpen om ruimten te kunnen ombouwen tot extra slaapgelegenheid op piekmomenten.

Een infrastructuur die een warm onthaal niet alleen symboliseert, maar ook mogelijk maakt. Ze besteden veel aandacht aan een zorgvuldige bewegwijzering binnen in huis, die ook bruikbaar is voor personen met een beperking. Ze zorgen voor een vlotte toegankelijkheid van het gebouw, ook ’s nachts of als het donker is (24u/24u) en een vlotte bereikbaarheid ook via telefoon (24u/24u!) vraagt een investering in telecommunicatie, dat op termijn vruchten afwerpt.

Door de aanwezigheid van een hellend vlak, een personenlift en brede gangen en deuringangen, kunnen rolstoelgebruikers zonder enig probleem in het centrum verblijven. In gans het gebouw is ook aangepast sanitair voorzien. Maar ze wensen verder te gaan.Ze zullen hun werking en hun
infrastructuur dusdanig ontwikkelen, dat die hen toelaat gemakkelijker mensen met een beperking te onthalen en te begeleiden.

Het Dagelijks Bestuur van het OCMW en de pers hadden vandaag een rondleiding o.l.v. van Voorzitter Sarah Smeyers (N-VA) en de verantwoordelijken van CAW-Aalst/Niemandsland. Het resultaat dat voor de winter 2013/2014 operationeel moet zijn, is verbluffend. Het wordt een voorbeeld voor gans Vlaanderen, waar menig OCMW inspiratie zal komen opdoen. Pet af voor de de welzijnswerkers van CAW-Aalst en de laatste  OCMW-besturen voor het creëren van de mogelijkheden, die nu onder dit bestuur worden gecontinueerd. Aalst mag fier zijn als tegen december alles klaar is.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here