België glijdt af naar een zwart gat

Een Franstalige burgemeester in Vlaanderen, die weigert de (taal)wet toe tepassen maar niet gesanctioneerd wordt… . Franstalige partijen, die weigeren een arrest van de Raad van State uit te voeren… . Franstalige ministers, die weigeren na een veroordeling door het
Arbitragehof de Grondwet toe te passen, tenzij de Vlaamse partijen daar een prijs voor betalen… . Een francofoon minister ( voor Institutionele Hervormingen), die in staking gaat… .

Kortom, francofone instanties die de werking van het federaal niveau blokkeren zo lang zij, een minderheid, hun zin niet krijgen: wapenuitvoer, Francorchamps, … onder voorwendsel dat op het federaal niveau elk van beide Gemeenschappen hun fiat moeten geven, terwijl zij deze confederale regeling toch verwerpen, wanneer het hen goed uitkomt, bv. inzake het vreemdelingenstemrecht… .

Een wetgeving, die de vrije meningsuiting sterk aan banden legt… .

Een verbod aan de Dalaï Lama om een bezoek te brengen aan België, terwijl de Koning wel een staatsbezoek brengt aan China, – om FN-wapens te verkopen aan deze preprille democratie ? – voorwaar toch geen voorvechter van de mensenrechten… China bezet wel sedert decennia Tibet (-sedert 1950-)tegen de wil van de Tibetanen…We zijn wel tegen de bezetters van België, – tenminste de Duitse, want over hun voorgangers, de Franse, wordt zedig gezwegen, – maar niet tegen de bezetters van andere landen. Heeft onze "liberale" Minister van Buitenlandse Zaken dan niet een minimum aan schaamtegevoel?

In zoveel landen worden er referenda gehouden, soms sedert eeuwen, – al in het oude Athene, 2500 jaar geleden ! – maar niet in België over de Europese grondwet, want de PS vindt dat onze burgers daar te dom voor zijn. Zelfs de Irakezen zullen zich in een referendum mogen uitspreken over hun grondwet!

Uit al die feiten valt slechts één conclusie te trekken. België verwordt tot een fascistische staat, waar de democratie en de vrije meningsuiting verkracht worden ten einde de privileges van een francofone minderheid veilig te stellen.

De hoofdreden waarom wij afglijden naar een fascistisch bestel is inderdaad te vinden in de constante beleidstegenstellingen, die blijken uit de voorkeur, waarvan de beide volken die België bewonen uitdrukking geven.

Het VVO meent dan ook dat het wijs zou zijn deze tegenstellingen te voorkomen door een verdere defederalisering van de staat, met homogene bevoegdheidspaketten voor elk van beide volken en met elk zijn fiscale verantwoordelijkheid.

In de Verenigde Staten van Amerika liggen die bevoegdheden op het niveau van elk van de 50 staten, behalve voor de buitenlandse betrekkingen, met inbegrip van defensie en het muntbeleid. Met dit laatste hoeven wij zelfs geen rekening meer te houden, want dit is inderdaad al overgedragen aan de Europese Unie. Aldus Dr.Jur. Paul STOPPIE

Bron: Verbond Vlaams Overheidspersoneel, Algemeen Voorzitter, Dr.Jur. Paul STOPPIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here