De Stad en het Gewest nemen akte van de beslissing van de exploitanten van Mini-Europa

mini europa

Bussel (redactie/mas) Mini-Europa en Océade kondigen vandaag het ontslag van 120 mensen aan. Naar aanleiding hiervan willen de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eraan herinneren dat de exploitanten van beide attracties nooit de ambitie hebben gehad om deel te nemen aan het NEO-project op de Heizelvlakte, hoewel ze daar genoeg kansen voor gekregen hebben.

De Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die samen het NEO-project voor de herinrichting van de hele Heizelvlakte en voor een nieuw multifunctioneel stadsplan leiden, willen bepaalde belangrijke elementen herhalen die de exploitanten van de attracties Mini-Europa en Océade lijken te vergeten.

Met NEO geven de autoriteiten van het Gewest en van de Stad blijk van een nieuwe ambitie: een echt stedenbouwkundig en architecturaal samenhangend en structurerend project bieden, zorgen voor de nodige economische ontwikkeling, nieuwe moderne vrijetijdsactiviteiten en sportinfrastructuur, woningen, mooie en kwalitatieve groene ruimten, en een dichter openbaar vervoersnetwerk voor een betere mobiliteit. Het project biedt werkgelegenheid voor zo’n 3.000 mensen.

– De concessies die Mini-Europa aan de Stad Brussel linken, liepen in december 2010 af. Aangezien het project voor de herinrichting van de Heizelvlakte al gelanceerd was, en omdat de concessiehouders geen maatregelen hadden genomen om het contractuele einde van hun activiteit voor te bereiden, werd overeengekomen om hun concessie tot augustus 2013 te verlengen.

– Die verlenging moest de exploitanten de kans geven om hun toekomst en hun medewerking aan het NEO-project voor te bereiden.

– In die periode werden overheidsopdrachten gelanceerd om de verschillende door de Stad en het Gewest gewenste functies op de site in te vullen, met respect voor de wet op overheidsopdrachten. Er zijn nog drie kandidaten in de running.

– De exploitanten hebben 4 jaar de tijd gehad om samen te werken met die kandidaten en deel uit te maken van de toekomstige inrichtingen en functies van de site die de Brusselse autoriteiten willen zien. Het NEO-project omvat immers een belangrijk luik vrije tijd.

– In het masterplan van het NEO-project is overigens plaats voor beide attracties.

– Op een legitieme manier, die we moeten aanvaarden, hebben de exploitanten andere keuzes gemaakt en geprobeerd hun activiteit te verkopen aan de hoogste bieder, Waterloo, Kortrijk of Montenegro.

De Brusselse autoriteiten betreuren het dan ook dat de gebrekkige samenwerking van de exploitanten van Mini-Europa en Océade in een ambitieus en voor Brussel positief project vandaag tot ontslagen leidt. Voor de Vlamingen verdwijnt een instelling die het nooit correct nam als het op tweetaligheid aankwam in Brussel.

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here