Kleuters willen klassen, geen luchtkastelen

kleutersHet Gentse stadsbestuur doet te weinig om het tekort aan klasjes in het kleuteronderwijs weg te werken, zegt de Gentse PVDA. Tot 150 kleuters dreigen in september geen plaats te hebben in een Gentse school. Voor 2014 zijn er al zeker 180 instapplaatsen te weinig. Schepen Decruynaere wil creatief zijn met containers, maar als Gent echt “de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen wil zijn”, zoals het bestuursakkoord belooft, dan is meer ambitie nodig, vind PVDA-voorzitter Tom De Meester. “Er zijn scholen nodig, geen containers.”

Het nijpend tekort in de kleuterscholen en het basisonderwijs zit er al jaren aan te komen. De vraag is: wat gaat het stadsbestuur daar concreet aan doen? “Elk kind heeft recht op onderwijs en op opvang”, staat er zwart op wit in het Gentse bestuursakkoord (p. 70). En verder: “Het is dan ook vanzelfsprekend dat capaciteitsproblemen prioritair worden aangepakt zodat elk kind een plaats heeft in een opvang of op een school in zijn buurt.” De Gentse bestuurscoalitie belooft zwart op wit om “op korte termijn waar nodig scholen uit te breiden of nieuwe op te richten.”

De PVDA stelt daarom volgende dringende vragen aan het Gentse stadsbestuur:

Welk bedrag zal het stadsbestuur in haar meerjarenbegroting reserveren voor de bouw van nieuwe scholen in Gent om te garanderen dat elke kleuter en kind in de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen tenminste een plaatsje heeft in de klas?

De PVDA pleit voor een prioritaire uitbouw van het stedelijk onderwijs om het capaciteitstekort op te vangen. Wat is in dat verband de strategische visie van het stadsbestuur?

Welke van de volgende geplande schoolprojecten in Gent zullen de komende legislatuur effectief gerealiseerd worden, en welke niet? De renovatie van de Sint-Bernadetteschool, de nieuwe school aan de Oude Dokken en het Sint-Pietersstation, de uitbreiding van de Regenboog in Wondelgem en de Jenaplanschool in de H. Lammensstraat?

Schepen Decruynaere “hoopt” dat de Vlaamse regering extra geld vrijmaakt voor scholen in Gent, zo staat te lezen in de Gentenaar. Maar ‘hopen’ zal niet volstaan. In een luchtkasteel kunnen kinderen niet naar school gaan. Welke concrete maatregelen neemt het stadsbestuur om het nodige geld vrij te maken en de scholen te bouwen die we nodig hebben? De PVDA vraagt het gemeentebestuur om alvast een uitdrukkelijke protestmotie aan te nemen tegen de onderfinanciering van het onderwijs door de Vlaamse regering. Voor Gent is een bedrag van 24 miljoen euro nodig om het volledige capaciteitstekort weg te werken, terwijl onderwijsminister Pascal Smet – een partijgenoot van burgemeester Termont nota bene – voor heel Vlaanderen nauwelijks 30 miljoen euro voorziet. Dat is veel te weinig!

De PVDA pleit op federaal niveau voor een miljonairstaks, een taks van 1 procent op de 1 procent grootste vermogens. In het nationaal begrotingsplan van de PVDA wordt een bedrag van 300 miljoen uit de opbrengst van de miljonairstaks voorzien voor de bouw en renovatie van nieuwe scholen. Is het stadsbestuur bereid om dat voorstel te steunen?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here