Verschillende Vlaamse gemeenten kampen met procedurefouten bij de samenstelling OCMW-raad

verkiezingenBij de samenstelling van de nieuwe OCMW-raden doken in niet minder dan 45 Vlaamse gemeenten procedurefouten op. In enkele extreme gevallen kunnen deze fouten leiden tot compleet ondemocratische toestanden waarbij de meerderheid in gemeente- en OCMW-raad niet langer dezelfde is. Een herziening van de procedures dringt zich op.

Vlaams volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester (Open Vld): “Vooral bij het invullen van de verplichte voordrachtaktes liep heel wat fout. De regels op zich zijn niet nieuw, de sancties bij fouten zijn dat echter wel en deze sancties zijn zwaar. Bovendien doken er grote verschillen op bij de beoordeling van klachten hierover door de verschillende Raden voor Verkiezingsbetwistingen.”

Bij de voordracht van kandidaten voor de OCMW-raad moeten verplicht opvolgers aangeduid worden en de kandidaten mogen niet allen van hetzelfde geslacht zijn. Een gemeenteraadslid mag bovendien niet meer dan één akte ondertekenen. Deze regels zijn op zich niet nieuw, maar werden nu wel als ontvankelijkheidsvereisten gehanteerd voor de verplichte voordrachtaktes. Voor het eerst werden fouten bij de voordracht ook zwaar gesanctioneerd: de samenstelling van de OCMW-raad moet worden overgedaan waarbij in eerste instantie enkel kandidaten die op een foutloze voordrachtakte vermeld worden mogen aangeduid worden. In de praktijk kan dit er toe leiden dat de bestuursmeerderheid wel een meerderheid heeft in de gemeenteraad, maar niet langer in de OCMW-raad. Niet alleen is dit vanuit democratisch standpunt geen ideale situatie, het komt de lokale bestuurbaarheid ook allesbehalve ten goede.

In het Vlaams Parlement bevestigde minister Geert Bourgeois de vele problemen. Hij gaf toe dat de door zijn administratie ter beschikking gestelde modelformulieren niet overal even duidelijke instructies bevatten. Ook de minister vindt de huidige decretaal bepaalde sancties te zwaar en betreurt de sterk uiteenlopende beoordeling van klachten door de verschillende Raden voor Verkiezingsbetwistingen, ook al wordt de eenheid van rechtspraak gegarandeerd door de Raad van State die eventueel in tweede aanleg oordeelt. Door de geplande oprichting van een Vlaams Bestuursrechtcollege zou dit laatste probleem alvast opgelost moeten worden.

Marnic De Meulemeester stelt een consensus vast dat er bij alle politieke fracties om deze problemen aan te pakken. Regels moeten gevolgd worden, maar de sancties moeten in verhouding zijn tot de gemaakte procedurefout en mag in geen geval afbreuk doen aan de democratische verhoudingen. De huidige complexe en weinig transparante procedure werkt fouten bovendien in de hand, ook hier is een administratieve vereenvoudiging dus een goed idee.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here