Aantal Brusselse Erasmusstudenten blijft stijgen

erasmus

Brussel (redactie/mas) Het aantal studenten verbonden aan een Brusselse hogeschool of universiteit dat tijdens het academiejaar 2011-2012 een Erasmusprogamma volgde nam toe ten opzichte van de vorige academiejaren. 

Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets opvroeg bij het VGC Collegelid bevoegd voor Onderwijs, Guy Vanhengel. Zo volgden er in  2011-2012 453 studenten een buitenlandse uitwisseling ten opzichte van 351 in 2007-2008. Ook de totaliteit van de Belgische Erasmusstudenten neemt toe: 3.907 studenten in 2010-2011 tegenover 2.965 in 2007-2008. Spanje (89) en Frankrijk (73) zijn de meest populaire landen bij Brusselse Erasmusstudenten, gevolgd door Duitsland (41) en Verenigd Koninkrijk (37).

Anderzijds trekken de Brusselse Nederlandstalige hogescholen en universiteiten op hun beurt ook heel wat buitenlandse studenten aan. In het academiejaar 2011-2012 waren er dat 589 tegenover 449 het voorgaande academiejaar. Vooral Spaanse, Franse en Italiaanse studenten vinden de weg naar Brussel. Zij kiezen daarbij in hoofdzaak voor Taal en Letterkunde (169 studenten) en Sociale Wetenschappen/Rechten (152 studenten). Gevolgd door de opleidingen Exacte Wetenschappen en Onderwijs. 

Daartegenover staat dat het aantal  Brusselse “Erasmus Belgica” studenten stagneert. Erasmus Belgica, een initiatief gesteund door het Prins Filipfonds, steunt op dezelfde principes als Erasmus, maar mikt op een interne samenwerking tussen de verschillende gemeenschappen in België. Onder meer volgende gastinstellingen verwelkomen sinds 2006-2007 studenten verbonden aan een Brusselse Nederlandstalige hogeschool of universiteit: de ULB, Université de Liege, Université de Mons-Hainaut, UCL en de Haute Ecole Charlemagne. Het aantal steeg van 7 studenten in 2006-2007 naar 18 in 2009-2010, om dan op hetzelfde niveau te blijven in 2011-2012.

Bianca Debaets en Paul Delva, beiden CD&V, verklaren aan Belg.Be blij te zijn met de stijging maar betreuren dat er niet meer studenten gebruik maken van deze uitwisseling. “Door een hogere studentenmobiliteit, ook in eigen land, worden studenten uitstekend voorbereid op de  diversiteit in taal en cultuur die zo eigen is aan België.” Ze hopen dat de beleidsverantwoordelijken deze mogelijkheid in de toekomst meer promoten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here