Ronse : Uitspraak in het arrest van de raad voor verkiezingsbetwistingen

verkiezingenSp.a gemeenteraadslid Gunther Deriemaker wees op de gemeenteraad van 2 januari op de niet-ontvankelijkheid van de OCMW-voordrachtsakte van de NVA. De voordrachtsakte voldeed immers niet aan de decretaal bepaalde genderregel die stelt dat er kandidaten van het verschillend geslacht moeten worden voorgedragen. Sp.a zag zich dan ook genoodzaakt om bezwaar in te dienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De uitspraak kwam gisteren.

Er was veel commotie toen op de gemeenteraad van 2 januari bleek dat de NVA een niet-ontvankelijke voordrachtakte had ingediend. Dit werd snel in de vergadering zelf gecorrigeerd wat op zijn minst een merkwaardige werkwijze leek.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is echter van mening dat de gemeenteraad de bevoegdheid had een onontvankelijke voordrachtsakte net voor de verkiezingen nog aan te passen aan de decretale gendervereiste. Daar de aangepaste voordrachtsakte wel voldeed aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden, is de verkiezing van de OCMW-raad volgens de Raad geldig.

Het dagelijks bestuur van sp.a Ronse heeft gisteren kennis genomen van het arrest en de motivering. Alvorens een definitief standpunt in te nemen inzake het opstarten van een procedure bij de Raad van State, wenst de partij eerst bijkomend advies in te winnen bij de nationale studiedienst en academici. Het is immers de eerste maal in heel Belgiƫ dat een gemeenteraad dergelijke oplossing hanteerde en een initieel onontvankelijke akte (wat door de meerderheid overigens niet werd betwist) ter zitting mondeling verbeterde met het akkoord van de meerderheidspartijen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here